Підвищення кваліфікації

Вебінар

31.01.2023 фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Особливості застосування антикорупційного законодавства у сфері освіти», спікер Маніленко Інна Володимирівна, юристка, сертифікована тренерка з підвищення кваліфікації директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції "Нова українська школа", персональна сторінка: https://vseosvita.ua/user/id195742

Спікер Маніленко Інна Володимирівна, юристка, сертифікована тренерка з підвищення кваліфікації директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції "Нова українська школа", сертифікована експертка для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, методистка вищої кваліфікаційної категорії, вчителька історії та правознавства вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання "старший учитель".

Має дві вищі освіти – юридичну і педагогічну (учитель історії та правознавства). Досвід роботи в юридичній сфері. З 2014 по 2016 роки працювала на посаді директорки школи. Постійно надає нормативно-правові роз'яснення керівникам закладів освіти щодо застосування освітнього, трудового, адміністративного законодавства тощо. Проводить лекції, семінари-практикуми.

Персональна сторінка спікерки: https://vseosvita.ua/user/id195742

Актуальність

Державна антикорупційна політика України на шляху Європейської інтеграції, особливо в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану, починає формувати нові концептуальні засади Антикорупційної стратегії України та прискорювати темпи реалізації антикорупційної політики в Україні.

Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень визначено Законом України «Про запобігання корупції».

Під час вебінару було розглянуто Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції, створені Національним агентством з питань запобігання корупції, зокрема, з питань реалізації антикорупційного законодавства у сфері освіти:

 • що таке конфлікт інтересів і які його складові;

 • на кого поширюється антикорупційне законодавство;

 • які обов’язки та необхідні управлінські дії освітян у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів та як правильно діяти;

 • як запобігти конфлікту інтересів;

Вебінар 


27.01.2023 фахівці ОРЦПІО відвідали вебінар «Корекція когнітивних процесів. Інклюзія»,  спікерка Смаль Богдана Вікторівна.

Смаль Богдана Вікторівна практична психологиня КУ Інклюзивно-ресурсного центру Іваничівської селищної ради. Сертифікована спеціалістка з МАК, арттерапії. Консультантка в методі Позитум підходу. Авторка дидактичних ігор та корекційних зошитів для дітей з особливими освітніми потребами. Розробниця корекційних онлайн-уроків. Спікерка Всеукраїнських конференцій, вебінарів, семінарів, симпозіумів.

Має доступ та сертифікати до міжнародних методик: WISC-IV Шкала інтелекту Векслера, Leiter-3Тест невербального інтелекту і когнітивних здібностей, Conners-3 (Шкали Коннерс. 3 версія), «Психоосвітній профіль: індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей із розладами аутистичного спектра за методикою ТЕАССН» (РЕР-3), CASD Скринінгова шкала розладів аутистичного спектра.

Актуальність:

Психологічний супровід дітей від самого початку навчання в школі дає змогу здійснювати динамічне спостереження, моніторинг розвитку сфер пізнання, почуттів та емоцій учнів. Однією із форм психологічного супроводу дітей у школі є розвивальні заняття. Робота з корекції пізнавальної сфери  проводиться з метою вдосконалення психічних процесів, що забезпечують успішність навчальної діяльності. Корекційні заняття спрямовані на розвиток недостатньо сформованих сторін психічної діяльності дитини. Учителям інклюзивних класів необхідно враховувати численні методичні прийоми для підкріплення когнітивних процесів.

Мета:

Розкрити питання корекції когнітивних процесів; ознайомлення учасників з методичними прийомами для підкріплення корекції; висвітлити питання проявів неуспішності учнів; розгляд завдань, що постають перед психологом закладу освіти, у роботі з учнями з ООП; розгляд діагностичного етапу у роботі корекційного педагога; розгляд методів інклюзивного навчання; розгляд практичних кейсів та питань від учасників вебінару.

Завдання:

·        проаналізувати методичні прийоми у роботі корекційного психолога та педагога закладу освіти;

·        розглянути особливості використання методів та технік у роботі;

·        визначити завдання та шляхи їх реалізації під час корекційної роботи з учнями з ООП;

·        надати практичні поради для фахівців та батьків по реалізації корекційних цілей;

·        навчитись якісно працювати в корекційному напрямку, розглянувши практичні аспекти.

Очікувані результати:

1. підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;

2. розуміння особливостей процесу корекційних зустрічей та застосування корекційних навичок у навчальному процесі;

3. усвідомлення впливу якісно побудованого корекційного заняття, створення якісного календарного планування, та побудова чітких та реалізованих цілей у корекційній роботі;

4. активізація бажання знаходити нові дієві інструменти для здійснення ефективної професійної діяльності;

5. узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час вебінару.

Цільова аудиторія

Вихователі дошкільних закладів, вчителі початкових і старших класів, адміністративні працівники закладів освіти, практичні психологи, соціальні педагоги, дефектологи, корекційні педагоги, батьки.


Конференція

26.01.2023 з нагоди запуску другої фази проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність в освіті. Посилення стійкості до дезінформації та маніпуляцій» IREX у співпраці з Академією української преси провели конференцію «Медіаграмотність в освіті 2.0: інтегрування та розширення», в якій взяли участь фахівці ОРЦПІО. 

Мета конференції: презентувати цілі та очікувані результати нової фази проєкту, окреслити методологію інтеграції медіаграмотності до освітнього процесу та повідомити про запланований набір нових шкіл та освітян до участі у проєкті. 

Захід відбувся в змішаному форматі – спікери та гості взяли участь у заході офлайн, а для учасників проєкту було організовано онлайн-трансляцію. 

Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства США в Україні та Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури та інформаційної політики України та Академією української преси.


Всеукраїнський вебінар

26.01.2023 фахівці ОРЦПІО взяли участь у Всеукраїнському вебінарі «Українська, що надихає», який був організований Міністерством освіти і науки України, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН України, ГО «Ukraine Active». До участі у заході долучилися представники органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, керівники і вчителі закладів загальної середньої.


Проект ЮНІСЕФ

    16.01.2023 відбувся онлайн семінар на тему «Впровадження послуги раннього втручання в Інклюзивно-ресурсному центрі: можливості та ризики», в якому взяла участь Тетяна Волошина, завідувач ОРЦПІО. Спікер Ганна Кукуруза, докторка психологічних наук, національна тренерка з раннього втручання, виконавча директорка благодійного фонду «Інститут раннього втручання».

Онлайн курс «Вступ до раннього втручання»

Раннє втручання - це особливий професійний підхід, при якому фахівці повинні виходити за рамки своєї спеціальності (ставати трансдисциплінарними) і мати навички і знання для активного співробітництва з сім'єю. Це - додаткова до базової (педагогічної, медичної, психологічної) освіта, яку можна отримати в Інституті раннього втручання.


Вебінар

09.01.2023 фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Психолого-педагогічні інструменти формування мотивації навчання й пізнавальної діяльності», спікер Гаугаш Тетяна Миколаївна, сімейна та корекційна психологиня, логопединя, асистентка вчителя, арттерапевтка, сертифікована тренерка, спікерка та організаторка онлайн, офлайн фестивалів, авторка та розробниця Т-ігор, МАК.

Актуальність

Рівень навчальної мотивації учнів залежить від внутрішніх та зовнішніх чинників. В умовах сьогодення здобувачі освіти особливо потребують підтримки на всіх рівнях. Задіювати потрібно не лише педагогічні методи, а й психологічні, що спираються на вікові особливості та психологію мотивації взагалі.

Мета

Удосконалити компетентності педагогічних працівників щодо формування мотивації навчання й пізнавальної діяльності учнів.

Завдання:

 • ознайомитися з теоретичними аспектами формування мотивації;

 • розглянути вікові особливості учнів, що впливають на мотивацію навчання та пізнавальну діяльність;

 • надати практичні поради щодо застосування психологічних прийомів, які підвищують рівень мотивації учнів;

 • продемонструвати особливості проведення конкретних психологічних мотиваційних вправ.

Очікувані результати:

 1. розуміння теоретичних аспектів психології мотивації;

 2. узагальнення методичних знань щодо вікових  особливостей учнів, що впливають на мотивацію навчання та пізнавальну діяльність;

 3. розуміння способів підбору психологічних прийомів, які впливають на мотивацію навчання та пізнавальну діяльність;

 4. здатність застосовувати психологічні мотиваційні вправи.

Цільова аудиторія

Педагогічні працівники, батьки учнів різних вікових категорій.

Онлайн-толока 

22.12.2022 методист ОРЦПІО Наталія Марко взяла участь в онлайн-толоці стійкості EdCamp Ukraine «Допоможи собі, допомагай іншим» з Елейн Міллер-Керес, за підтримки федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру» Civil Peace Service Ukraine - GIZ ZFD.

Толока Стійкості – це онлайн-зустрічі з відомими експертками й експертами; практики для формування навичок стійкості та розширення власної зони «все гаразд»; буклет з 5 спікерськими ідеями, які можна використати вже зараз з акцентом на відновленні України від наслідків війни; аудіоподкаст зустрічі для прослуховування найголовнішого;  відеонотатник найбільш знакових ідей зустрічі; можливість поставити свої запитання у прямому етері.

Стратегії Help Now Миттєвої допомоги

Цикл заходів для педагогічних працівників

Відділом наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) продовжено проведення циклу заходів для педагогічних працівників з питань психосоціальної підтримки, соціальної згуртованості, соціального та емоційного навчання та навчання життєвим навичкам учасників освітнього процесу. В межах цього циклу проведено п̕ятий вебінар «Конфліктологічна компетентність педагога в умовах війни», спікер: Тетяна Войцях, психологиня, арт-терапевтка, тренерка та медіаторка Національної медіаторської мережі ГО «Ла Страда-Україна». 25.11.2022 фахівці ОРЦПІО відвідали вебінар в асинхронному режимі.

На вебінарі були розглянути такі питання:

 1. Поняття «відновного підходу» і «конфліктної та конфліктологічної компетентності».

 2. Ризики дисциплінарного підходу, зокрема в період війни, в освітньому просторі.

 3. Переваги відновного підходу, зокрема для вирішення конфліктів.

 4. Актуальність переходу від дисциплінарного до відновного підходу в освітньому просторі.

Цикл заходів для педагогічних працівників

22.11.2022р. відбувся п'ятий вебінар Циклу заходів для педагогічних працівників «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період війни». Спікерка заходу Децюк Тетяна, тренерка Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна», кандидатка педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи НУ «Чернігівська політехніка». У заході взяли участь працівники ОРЦПІО.  

Метою вебінару було опрацювання питання з протидії та реагування педагогів на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період війни, з особливою увагою до домашнього насильства.  

Під час вебінару були розглянути такі питання:

 1. Актуальність домашнього насильства  в умовах дистанційного навчання в період війни.

 2. Ідентифікація та самоідентифікація випадків насильства щодо дітей, з особливою увагою до домашнього насильства,  в умовах дистанційного навчання в період війни;

 3. Алгоритми реагування педагогічних працівників та перенаправлення дітей, постраждалих від насильства, з особливою увагою до домашнього насильства,  в умовах дистанційного навчання в період війни.

    

Навчальний курс "Плекання резилієнтності в освітніх закладах"


    19.11.2022 фахівці ОРЦПІО завершили навчання у складі команди тренерів з впровадження інклюзивного навчання та створення безпечного освітнього середовища, ініційоване МОН України спільно з Українським благодійним фондом «Коло сім’ї» та за підтримки державної установи «Український Інститут розвитку освіти», міжнародного проекту «Americares», в рамках Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською. За результатами навчання Тетяна Волошина та Наталія Марко отримали сертифікати проходження таких модулів тренінгу:

1) «Резилієнтні вчителі»

2) «Резилієнтні класи»,

3) «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності».

На тренінгах була досягнута мета навчального курсу: формування базових навичок стресостійкості, емоційної регуляції в учасників освітнього процесу, а також спеціалізованих технік психологічного консультування  для практичних психологів закладів освіти за трьома тематичними модулями:

1) «Резилієнтні вчителі»

2) «Резилієнтні класи»,

3) «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності».

Ведучі програми І модулю:

Анна Фломбойм - КПТ-психотерапевтка, Юлія Грідасова - КПТ-психотерапевтка.

Ведучі програми ІІ модулю: 

Мар'яна Єсип та Ольга Іваненко - КПТ-психотерапевтки.

Координатор навчальної програми: 

Мар’яна Єсип -  психологиня, психотерапевтка, координаторка проектів благодійного фонду “Коло сім’ї”.

Ведучі програми ІІІ модулю:

Леся Підлісецька - психіатр, КПТ-психотерапевт, Оля Іваненко - КПТ-психотерапевт.

Координатор навчальної програми: Мар’яна Єсип -  психологиня, психотерапевтка, координаторка проектів благодійного фонду “Коло сім’ї”.

Фотозвіт


Всесвітній день поширення інформації про хворобу Дюшенна 2022 Кобем Фрі Скул


10.11.2022 у старшій школі Cobham Free school, Об’єднаного Королівства Великої Британії відбулась конференція з нагоди Дня Обізнаності про м’язову дистрофію Дюшенна. Модератор: Ірина Осельська, працівник по інтеграційним питанням благодійної організації Elmbridge Can Team, секретар та журналіст: Тео Нормантон, волонтер Elmbridge Can Team. У заході взяла участь Тетяна Волошина, завідувач ОРЦПІО.

Захід організовано Українською громадською організацією «Дюшенна України» за участю партнерів із Великої Британії: Duchenne Nexus Advocacy та The Babusya Galyna UK Appeal Fund, а також інформаціонної підтримки благодійної організації Elmbridge Can. Відкрила захід директорка школи Лора Ньюмен за участю члена парламенту від Esher and Walton, заступника прем’єр-міністра, лорд-канцлера і державного секретаря з питань юстиції Домініка Рааба.       На захід приєднались в он-лайн режимі представники Міністерства  Соціальної Політики України, громадських організацій «Орфанні захворювання України» із України, Parent Project Muscular Dystrophy із США та World Duchenne Organization із Нідерландів. 


Вебінар

08.11.2022р. фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Особливості організації інклюзивного навчання в умовах воєнного стану». Спікер: Калініченко Ірина, психолог, к.п.н., доцент, завідувачка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського.

Під час вебінару було розглянуто: реорієнтація інклюзивної освіти в умовах воєнного стану, додаткові завдання інклюзивно-ресурсного центру в період воєнного стану, про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах ДО, ЗЗСО в умовах воєнного стану, діяльність асистента вчителя, асистента учня (дитини) у період воєнного стану.

Фотозвіт

Круглий стіл

08.11.2022р. фахівці ОРЦПІО долучилися до участі у круглому столі «Цифрова трансформація науки в умовах євроінтеграції».  Організатори: Директорат науки та інновацій МОН України, Директорат цифрової трансформації МОН України, Рада молодих вчених НАН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», Офіс підтримки вченого.

Захід проведений з метою обговорення досвіду застосування в наукових установах цифрових сервісів та е-інфраструктур, розгляд особливостей застосування інструментів відкритої науки, особливості цифровізації наукової діяльності, обмін досвідом, можливості подальшої співпраці між установами НАН України та установами галузевих академій. 

Розвиток цифрових сервісів та цифрових інфраструктур – запорука інтеграції України до Європейського дослідницького простору та Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Глобальні виклики (пандемія, російська агресія) показали необхідність активного застосування в наукових установах цифрових сервісів та е-інфраструктур для забезпечення освітньо-наукових потреб. 

Е-інфраструктура – це окремий різновид цифрових інфраструктур, основним завданням яких є отримання, зберігання, управління та інтеграція дослідницьких даних, їх глибинний аналіз, візуалізація, створення моделей на їх основі, інші види обробки наукової інформації та даних, а також послуги обчислення та комунікації, які надаються шляхом використання мережі Інтернет і, як наслідок, можуть здійснюватися не обмежуючись рамками однієї інституції. Таким чином, термін «е-інфраструктура» об’єднує в собі цифрові технології (апаратне та програмне забезпечення та ін.), ресурси (дані, послуги, цифрові бібліотеки, архіви, репозитарії та ін.), комунікації (протоколи, права доступу, мережі та ін.), а також інституції, що необхідні для їх координації, використання існуючих потужностей та управління ними.

У заході взяли участь більше 220 працівників наукових установ, аспірантів та докторантів всієї України.

Фотозвіт

Вебінар

02.11.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Альтернативна комунікація за допомогою карток PECS «Бути почутими», спікер Смаль Богдана Вікторівна, практична психологиня КУ “Інклюзивно- ресурсний центр”  Іваничівської селищної ради. Авторка дидактичних ігор та корекційних зошитів для дітей з особливими освітніми.

Актуальність
Важливим завданням сучасної корекційної педагогіки є формування комунікативних умінь в осіб, які не спроможні до оволодіння словесним мовленням. У зв’язку з цим, перед корекційними педагогами постала проблема формування комунікації в осіб із тяжкими порушеннями мовлення, а також із аутизмом альтернативними вербальному мовленню засобами. З цією метою вченими було розроблено системи допоміжних комунікативних стратегій, спільним для яких є використання допоміжних засобів у процесі спілкування, що «спрощує» процес сприймання, розуміння та продукування інформаційних повідомлень. Комунікація не зводиться до того, щоб просто щось назвати або попросити. Необхідно знати, що саме треба повідомити, а також як привернути увагу іншої людини, передати повідомлення і наполягати на передачі повідомлення, поки вона не досягне успіху.
Мета
Завдання:
Очікувані результати:

Розкрити питання необхідності використання карток PECS; ознайомити учасників вебінару коли виникає необхідність застосування альтернативної комунікації; висвітлити специфіку комунікації на кожному з етапів впровадження роботи з картками PECS; розглянути, які можна створити комунікаційні книги і моменти з їх виготовлення.

 • проаналізувати, що таке PECS та чому ця методика унікальна;

 • визначити, що дозволяє система PECS дітям;

 • проаналізувати та виокремити можливості, які відкриваються перед учнем;

 • надати практичні поради щодо роботи з картками PECS.

 1. підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;

 2. осмислення унікальності та ефективності застосування методики PECS;

 3. розуміння особливостей процесу запровадження та реалізації кожного етапу впровадження методики PECS;

 4. здатність підлаштовуватись під конкретні потреби і можливості дитини з ООП;

 5. активізація бажання знаходити нові дієві інструменти для здійснення ефективної професійної діяльності;

 6. узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час вебінару.


Вебінар

26.10.2022 фахівці ОРЦПІО відвідали вебінар «Скаффолдинг як стратегія підтримки учнів з особливими освітніми отребами», спікерка Гаугаш Тетяна Миколаївна, сімейна та корекційна психологиня, логопединя, асистентка вчителя, арттерапевтка, сертифікована тренерка, авторка та розробниця Т-ігор, МАК.

Актуальність:

Навчання в інклюзивних класах відкриває нові можливості для розвитку та соціалізації учнів з ООП. Скаффолдинг допомагає підтримати учнів з ООП, налагодити плідну співпрацю для навчання та розвитку дітей. 

Мета:

Підвищити компетентності педагогічних працівників у наданні підтримки, навчанні та мотивації учнів з ООП.

Завдання:

 • розглянути особливості розвитку учнів з ООП;

 • розкрити важливість підтримки та мотивації дітей;

 • висвітлити особливості підтримки по скаффолдингу;

 • розглянути теоретичні та практичні аспекти скаффолдингу;

 • проаналізувати основні помилки при роботі з учнями з ООП.

Очікувані результати:

 1. ознайомлення зі стратегіями підтримки учнів з ООП;

 2. розуміння сутності скаффолдингу; 

 3. формування навичок педагогічної підтримки;

 4. здатність застосовувати стратегії скаффолдингу на практиці;

 5. систематизація основних помилок при взаємодії з учнями з ООП.

Цільова аудиторія

Вчителі, психологи, дефектологи, логопеди, соціальні педагоги, батьки учнів з ООП.

Фотозвіт

 Навчальний курс «Плекання резилієнтності в освітніх закладах» 

26-28.10.2022 розпочався ІІ модуль навчального курсу «Плекання резилієнтності в освітніх закладах» - «Резилієнтні класи». Навчання ініційоване Міністерством освіти і науки України спільно з Українським благодійним фондом «Коло сім’ї» за підтримки державної установи «Український Інститут розвитку освіти», міжнародного проекту «Americares», в рамках Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською. До заходу долучилися фахівці ОРЦПІО.

Ведучі програми: 

Мар'яна Єсип та Ольга Іваненко - КПТ-психотерапевтки.

Координатор навчальної програми: 

Мар’яна Єсип -  психологиня, психотерапевтка, координаторка проектів благодійного фонду “Коло сім’ї”.

Навчання передбачає поглиблену самостійну роботу та опрацювання обов'язкових навчально-методичних, психоедукаційних матеріалів.

Після успішного завершення навчання кожен із учасників отримає електронну версію іменного сертифікату, що надає право бути тренером із відповідного тематичного модуля та проводити подальші навчання для освітян зі всієї України.

Фотозвіт

Цикл заходів для педагогічних працівників

25.10.2022р. відбувся четвертий вебінар «Відповідальна поведінка в соціальних мережах під час війни». Спікерка заходу Марина Матвійчук, кандидатка педагогічних наук, фахівчиня із соціальної роботи Черкаського міського центру соціальних служб, медіаторка та тренерка Національної тренерської мережі ГО «Ла Страда-Україна».

Під час вебінару були розглянути такі питання:

 1. Коли намагаєшся вичислити фейки та маніпуляції в соціальних мережах.

 2. Небезпека популярних месенджерів.

 3. Рекомендації щодо створення та поширення контенту про війну в соціальних мережах.

 4. Правила інформаційної гігієни під час війни.

 5. Як захистити власний аккаунт.

 6. Корисні інформаційні ресурси для розвінчання фейків.

 7. В нас сьогодні два ворога: дезінформація та тривога.

Фотозвіт

Підвищення кваліфікації 

25.10.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Zoom for Education: використання цифрових інструментів для викладачів», метою якого є інформування про можливості інструменту Zoom для ефективної організації освітнього процесу.  Модератор: Юрій Зубань, голова навчально-методичної підкомісії МОН України з дистанційного навчання.

Під час вебінару були розглянуті наступні питання:

• можливості ліцензійної версії Zoom;

• функціональні можливості Zoom Web Portal;

• функціональні можливості Zoom Desktop Application;

• налаштування конференцій Zoom;

• особливості застосування Zoom в університеті;

• особливості застосування Zoom для школярів.

Спікери:

KIM-JENNY DINH, Enterprise Customer Success Manager Zoom

ОЛЬГА БЕРШАДСЬКА, освітня тренерка ГО Вище, викладачка НаУКМА

ОЛЕНА ЧАЛЕНКО, директор студії навчання KNOW HOW, м. Чернігів

Фотозвіт

Вебінар

19.10.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь у серії вебінарів «Територія безпеки: психологічна підтримка дітей з ООП у закладах освіти під час повітряної тривоги». Організаторами заходу є Міністерство освіти і науки та ГО «Підтримай дитину».

Доповідачі та теми заходу:

▪️ Ольга Лісненко, логопед-дефектолог Центру раннього розвитку ВБО «Даун Синдром»: «Чим зайняти дитину під час повітряної тривоги»;

▪️ Світлана Лесик, директорка Житомирської спеціальної школи Житомирської обласної ради: «Практика роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями в укритті»;

▪️ Світлана Трапезникова, реабілітолог КУ «Одеський ІРЦ №1»: «Сенсорні активності для дітей з інтелектуальними порушеннями під час перебування у сховищі в закладі освіти»;

▪️ Інна Панченко, вчителька початкових класів Житомирської спеціальної школи Житомирської обласної ради: «Вправи для зняття тривоги та стресу під час повітряної тривоги в укритті для дітей з інтелектуальними порушеннями»

▪️ Жанна Домбровська, фахівчиня ІРЦ, вчителька, реабілітологиня «Інклюзивно-ресурсного центру» Горохівської міської ради Луцького району Волинської області: «Рухові активності для дітей з інтелектуальними порушеннями, які можна реалізувати під час перебування у сховищі».

Навчальний курс "Плекання резилієнтності в освітніх закладах"

19.10.2022 розпочалось навчання команди тренерів з впровадження інклюзивного навчання та створення безпечного освітнього середовища, ініційоване Міністерством освіти і науки України спільно з Українським благодійним фондом «Коло сім’ї» та за підтримки державної установи «Український Інститут розвитку освіти», міжнародного проекту «Americares», в рамках Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською. До заходу долучилися фахівці ОРЦПІО. 

Метою навчального курсу є формування базових навичок стресостійкості, емоційної регуляції в учасників освітнього процесу, а також спеціалізованих технік психологічного консультування  для практичних психологів закладів освіти. Ведучі програми: Анна Фломбойм - КПТ-психотерапевтка, Юлія Грідасова - КПТ-психотерапевтка. Навчання на курсі "Резилієнтна освіта" буде приходити за трьома тематичними модулями:

1) «Резилієнтні вчителі»

2) «Резилієнтні класи»,

3) «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності».

Вебінар

15.10.2022р. фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Як батьки можуть підтримати у складній ситуації дитину середнього та старшого шкільного віку», організованому спікерками проєкту «Батьківський HUB».

    Під час вебінару учасники заходу дізналися про особливості переживання стресових явищ та психологічної травми у дітей середнього та старшого шкільного віку; зробили аналіз технік першої психологічної допомоги які можуть застосувати батьки та педагоги; з'ясували як діяти, аби допомогти дитині, яка має наслідки психологічної травми (ПТРС, тривожні стани, депресію, РДУГ та інші стани, спричинені дією психотравмуючих подій); визначились з тим, як налагодити ефективну комунікацію з підлітком у складних життєвих ситуаціях та коли потрібно залучити психолога для роботи з дитиною і як це зробити правильно.

    Спікерки: Олена Камінська, практична психологиня вищої категорії, психотерапевтка, спеціалістка з сенсорної інтеграції, інструкторка із запобігання та лікування ПТСР, авторка програм з емоційного розвитку для дошкільного віку та статей у журналі «Дошкільне виховання»; Ольга Набоченко, кандидатка педагогічних наук, експертка з питань інклюзивного навчання та психологічної підтримки, державна експертка Міністерства освіти і науки України (2018-2022 роки), розробниця нормативно-правових актів в сфері освіти, авторка методик, методичних матеріалів, підручників та програм, волонтерка проєкту «Підтримай дитину».


Вебінар

11.10.2022 року фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі “Особливості організації соціо-емоційної підтримки дітей та підлітків/учнівської молоді в період війни”, який організовано Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН. Спікер: Євген Сурело - практичний психолог, учитель етики, громадянської освіти та географії комунального закладу “Чаплинська середня звгвльноосвітня опорна школа Дубовиківської сільсткої ради Дніпропетровської області”.

 Це третій із циклу вебінарів для педагогічних працівників, що спрямовані на розвиток стресостійкості, зниження наслідків проживания травматичних подій, психосоціальну підтримку; впровадження відновлювальної культури в освітньому та громадському просторі. 

Відповідно до листа  «Інститут модернізації змісту освіти» від 3.09.2022 № 22.1/10-1 243 (ЮНІСЕФ) заходи проводяться кожні 2-й та 4-й вівторок місяця (27.09.2022; 11.10.2022; 25.10.2022; 08.11 .2022; 22.11.2022; 13.12.2022; 27.1 2.2022).

Фотозвіт

Підвищення кваліфікації

06.10.2022 напередодні Дня психічного здоров’я, в рамках Всеукраїнської активації (#спільно_дбай) за ініціативи першої леді Олени Зеленської, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), ГО “Рух Олександра Педана “Junior” та ГО “Teenergizer” відбувся вебінар «Психічне здоров’я дітей та його захист», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. 

Спікери та теми вебінару:

Світлана Ройз, відома українська дитяча психологиня: “Як підтримувати своє психічне здоров’я та чинники, що впливають на нього”.

Олександр Педан, лідер Руху Junior: Всеукраїнський флешмоб #спільно_дбай - шлях до єднання заради підтримки психічного здоров'я дітей.

Антон Атаманчук, вчитель початкових класів та зірка “руханки під час тривоги”: “Презентація руханки для дітей “Як подбати про власне психічне здоров’я”. Вчимо разом з усією країною.

Андрій Боляк, керівник освітніх та спортивних програм ГО “Джуніор”, к.фіз.вих., доцент: “Як взяти участь у Всеукраїнському флешмобі #спільно_дбай та стати частиною Національного рекорду України.

Під час вебінару було оголошено про проведення 10 жовтня всеукраїнського флеш-мобу #спільно_дбай. До участі у заході запрошено всіх учасників, щоб представити свої заклади освіти. Це дозволить їм (закладам), в якості учасника Всеукраїнського флешмобу #спільно_дбай, доєднатися до встановлення Національного рекорду України та долучити учнів/учениць до знань про підтримку власного психічного здоров'я.

Перегляд вебінару

Цикл заходів для педагогічних працівників

    Відділом наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) розпочато проведення циклу заходів для педагогічних працівників з питань психосоціальної підтримки, соціальної згуртованості, соціального та емоційного навчання та навчання життєвим навичкам учасників освітнього процесу. 13.09.2022 року проведено вебінар «Основи професійної та емоційної безпеки фахівця в умовах надзвичайних ситуацій». Фахівці ОРЦПІО відвідали вебінар в асинхронному режимі 03.10.2022.

    На початку вебінару з вітальним словом виступила кандидатка педагогічних наук, начальниця відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи  Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Ольга Флярковська. Спікеркою заходу була  Тетяна Войцях, психологиня, арт-терапевтка, тренерка та медіаторка Національної медіаторської мережі ГО «Ла Страда-Україна».

На вебінарі були розглянути такі питання:

 1. Поняття «безпека».

 2. Професійна та емоційна безпека фахівця.

 3. Надзвичайні ситуації сьогодення.

 4. Стрес та вигорання.

 5. Фактори, що призводять до професійного та емоційного вигорання.

 6. Вторинна травматизація, її ознаки та симптоми.

 7. Особливості реакції на стрес в екстремальних травматичних умовах.

 8. Інструменти розвитку безпечного середовища та життєстійкості (резилієнс).

 9. Активізація сильних сторін та ресурсного досвіду виходу з кризи.

Підвищення кваліфікації

    26.09.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Побудова індивідуального освітнього

маршруту учня за допомогою інтелект-карт». Спікер Левинська Ірина Борисівна методологиня освітніх програм, освітянка з досвідом роботи понад 20років, тренерка та менторка з професійного розвитку, мотиваційна спікерка

Актуальність

    Індивідуальний освітній маршрут (траєкторія) – це персональнийшлях до максимальної реалізації та розкриття потенціалу кожного здобувачаосвіти. Нещодавно це було закріплено для українських шкіл на законодавчомурівні, зокрема, у Законі «Про освіту», де наголошується на тому, що маршрут(траєкторія) формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації,можливостей і досвіду учня, ґрунтується на виборі учнем освіти видів, форм ітемпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих нимиосвітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів
навчання.

    За умов обмеженості ресурсів педагога та закладів освіти створенняіндивідуального освітнього маршруту за допомогою технології інтелект-карт ємаксимально доцільним, адже забезпечує раціональне використання наявнихресурсів суб’єктів освітнього процесу та веде до отримання якісного результатудля всіх його учасників.

Мета

Ознайомити педагогів з ключовими аспектами побудовиіндивідуального освітнього маршруту учня за допомогою інтелект-карт та розкритиїх значення, потенціал як інноваційної педагогічної технології, насамперед, длясприяння всебічному розвитку здобувачів освіти.

Завдання:

      розкрити зміст поняття «індивідуальний освітній маршрут» та «індивідуальна освітня траєкторія»;

      визначити головні принципи та засади створення індивідуального освітнього маршруту, відповідно до законодавства України та положень НУШ;

      розкрити особливості застосування інтелект-карти як технології побудови індивідуального освітнього маршруту;

      ознайомитися з принципами оптимального створення індивідуального освітнього маршруту із застосуванням технології інтелект-карт як засобу для раціонального використання ресурсів всіх суб’єктів освітнього процесу;

      визначити можливості використання технології інтелект-карт для створення індивідуального освітнього маршруту з урахуванням можливостей додавання активностей, що відбуваються поза закладами освіти;

      продемонструвати можливі шляхи додаткового використання інтелект-карт для системного коригування індивідуального освітнього маршруту; 

      надати практичні поради щодо роботи з інтелект-картами як основою для створення індивідуального освітнього маршруту, зокрема, оглянути найбільш популярні сайти та програми, що можуть бути використані для реалізації даних завдань.

Очікувані результати:

1.     розуміння змісту понять «індивідуальний освітній маршрут» та «індивідуальна освітня траєкторія» та відмінностей між ними;

2.     визначення головних принципів та засад створення індивідуального освітнього маршруту, відповідно до законодавства України та положень НУШ;

3.     ознайомлення з особливостями застосування інтелект-карти як технології побудови індивідуального освітнього маршруту;

4.     ознайомлення з принципами оптимального створення індивідуального освітнього маршруту із застосуванням технології інтелект-карт як засобу для раціонального використання ресурсів всіх суб’єктів освітнього процесу;

5.     визначення наявних можливостей використання технології інтелект-карт для створення індивідуального освітнього маршруту з урахуванням можливостей додавання активностей, що відбуваються поза закладами освіти;

6.     демонстрація можливих шляхів додаткового використання інтелект-карт для системного коригування індивідуального освітнього маршруту;

7.     надання практичних порад щодо роботи з інтелект-картами як основою для створення індивідуального освітнього маршруту, зокрема, ознайомлення з найбільш популярними сайтами та програмами, що можуть бути використані для реалізації даних завдань.

Цільова аудиторіяПедагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти.

Покликання на вебінар


Інтернет конференція

16-17.09.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь в інтернет-конференції «Дистанційне та змішане навчання в умовах війни», мета якої проаналізувати освітні реалії та способи втілення принципів змішаного і дистанційного навчання в умовах війни. Під час інтернет-конференції йшлося про принципи та підходи в організації роботи педагогічних працівників закладів освіти задля продуктивного навчального процесу.

Розклад першого дня інтернет-конференції:

15:30 – Відкриття інтернет-конференції

16:00 – Сукачова Ганна «Оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання в умовах дистанційного і змішаного навчання»
17:00 – Цукор Любов «Прості інтернет-ресурси для гейміфікації: навчаємо та мотивуємо через гру»
18:00 – Богданова Вікторія «Уроки онлайн та офлайн: шукаємо відмінності знаходимо точки дотику»


Розклад другого дня інтернет-конференції:

15:00 – Юлія Батура «Ефективне класне керівництво дистанційно: оптимізуємо і систематизуємо» 

16:00 – Вікторія Коваленко «Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами» 

17:00 – Лілія Талан «Навчання - процес творчий. Навіть під час війни» 1

8:00 – Панельна дискусія «Коли дистанційне та змішане навчання стає ефективним?»


https://naurok.com.ua/uploads/webinar/author_151/author.png

16 вересня 15:30 - 15:50

Тема: Відкриття інтернет-конференції

Вступне слово

https://naurok.com.ua/uploads/webinar/author_36/author.jpg

16 вересня 16:00 - 16:50

Тема: Оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання в умовах дистанційного і змішаного навчання

Сукачова Ганна

редактор Освітнього проекту «На Урок», викладач української мови та літератури, кандидат педагогічних наук, організатор онлайн-курсів для вчителів

https://naurok.com.ua/uploads/webinar/author_2/author.jpg

16 вересня 17:00 - 17:50

Тема: Прості інтернет-ресурси для гейміфікації: навчаємо та мотивуємо через гру

Цукор Любов

головна редакторка Освітнього проекту «На Урок», організаторка інтернет-конференцій та практичних інтенсивів для педагогів

https://naurok.com.ua/uploads/webinar/author_71/author.jpg

16 вересня 18:00 - 18:50

Тема: Уроки онлайн та офлайн: шукаємо відмінності знаходимо точки дотику

Богданова Вікторія

вчителька хімії Ліцею «Тріумф» П'ятихатської міської ради, лекторка вебінарів, спікерка інтернет-конференцій.

https://naurok.com.ua/uploads/webinar/8/author.jpg

17 вересня 15:00 - 15:50

Тема: Ефективне класне керівництво дистанційно: оптимізуємо і систематизуємо

Батура Юлія

вчитель хімії та основ здоров’я в КУ Сумська ЗОШ №5, спікер вебінарів та інтернет-конференцій Освітнього проєкту «На Урок».

https://naurok.com.ua/uploads/webinar/author_327/author.jpg

17 вересня 16:00 - 16:50

Тема: Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами

Коваленко Вікторія

спеціальний психолог (нейропсихолог); корекційний педагог (вчитель-дефектолог); к.п.н., доцент, доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди (м. Харків).

https://naurok.com.ua/uploads/webinar/author_113/author.jpg

17 вересня 17:00 - 17:50

Тема: Навчання - процес творчий. Навіть під час війни

Талан Лілія

вчитель початкових класів Хмельницької спеціалізованої школи І ступеня №30. Учитель-методист. 4 роки пілотувала проєкт НУШ. Спікер освітніх конференцій та автор вебінарів.

https://naurok.com.ua/uploads/webinar/author_79/author.png

17 вересня 18:00 - 19:00

Тема: Коли дистанційне та змішане навчання стає ефективним?

Панельна дискусія

День перший

День другий


Підвищення кваліфікації


15.09.2022 відбувся вебінар «Формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальними освітніми труднощами», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Спікерка заходу Верещак Людмила Борисівна, директорка комунальної установи «Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр» Бердичівської міської ради, дефектологиня, логопединя, реабілітологиня.

Актуальність
Мета:
Завдання:
Очікувані результати:

Навчання дітей з ООП потребує від педагогів обізнаності у сфері загальної і спеціальної освіти. Процес набуття знань, закріплення навичок та етапи формування практичних умінь, враховуючи зони актуального розвитку і потенційні можливості дітей з інтелектуальними труднощами вимагають від педагогів прицільної уваги. Саме тому, ми зосередились на докладному вивченні особливостей формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальними освітніми труднощами.

Зорієнтувати педагогів в особливостях формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальними освітніми труднощами.

 • ознайомити педагогів з особливостями навчання дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

 • розкрити предмет і завдання математичної освіти дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

 • ознайомити педагогів зі складовими математичної освіти дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

 • зорієнтувати педагогів у визначенні індивідуальних методів, засобів і прийомів формування елементарних математичних уявлень учня/вихованця з інтелектуальними освітніми труднощами;

 • надати практичні поради щодо ефективного підбору і застосування навчально-дидактичного матеріалу для розвитку математичних здібностей дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

 • підвищити професійну майстерність педагогів.

 1. знання особливостей навчання дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

 2. розуміння предмету і завдань математичної освіти дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

 3. знання складових математичної освіти дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

 4. вміння визначити індивідуальні методи, засоби і прийоми формування елементарних математичних уявлень учня/вихованця з інтелектуальними освітніми труднощами;

 5. володіння рядом практичних методів щодо ефективного підбору і застосування навчально-дидактичного матеріалу для розвитку математичних здібностей дітей з інтелектуальними освітніми труднощами;

Всеукраїнський мітап

    15.09.2022 відбувся Всеукраїнський мітап «Школа без булінгу: нездійснена мрія чи реальна можливість», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО

    На заході була обговорена  дуже важлива  тема Школа без булінгу: нездійснена мрія чи реальна можливість?, яка стосується всіх, без винятку. Розглянуто проблему булінга, зокрема, її актуальність в умовах воєнного стану та нових викликів сьогодення. Досвідчені та високопрофесійні спікери задавали тон для обговорення нагальних питань.

Категорія учасників: науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти усіх типів


Підвищення кваліфікації

    06.09.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Психологічний супровід та інклюзія в 2022-2023 навчальному році». Спікерка: Богдана Самаль - практична психологиня КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Іваничівської селищної ради, авторка дидактичних ігор та корекційних зошитів для дітей з особливими освітніми потребами, розробниця корекційних онлайн-уроків. 

Мета заходу: ознайомлення з особливостями психологічного супроводу та інклюзії в 2022-2023 навчальному році. 

Завдання:

 • розуміння необхідності навчання та кроки до його відновлення;

 • ознайомлення з режимами в процесі реалізації навчання;

 • обговорення психологічних проблем, з якими можуть зіштовхнутись педагогічні працівники у новому навчальному році;

 • розбір порад та рекомендацій щодо реалізації освітнього процесу: для дітей з порушеннями зору/слуху, з порушеннями інтелектуального розвитку.

Підвищення кваліфікації

29.08.2022 у межах Серпневих студій 2022 відбувся семінар «Сайт закладу освіти: від вимог до рекомендацій», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Спікери заходу - співробітники Обласного науково-методичного центру інформатизації освіти: завідувач Олексій Здоровець, методист Тетяна Коваленко, методист Любов Северина. 
    Під час заходу було обговорено:
-вимоги законодавства щодо ведення сайту закладу освіти;
- рекомендації та типові помилки щодо наповнюваності сайту;
- деталі сайтобудівництва (безкоштовні конструктори сайтів, хостинг, CMS).

Підвищення кваліфікації

26.08.2022р. у межах Серпневих студій 2022 відбувся семінар «Методологія дистанційного навчання», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Спікери заходу - співробітники Обласного науково-методичного центру інформатизації освіти: завідувач Олексій Здоровець, методист Тетяна Коваленко, методист Любов Северина.

Під час семінару:

 • проаналізовано рекомендації щодо навчання у 2022/2023 навчальному році;
 • обговорено основні відмінності навчання з використанням дистанційних технологій під час пандемїї та воєнного стану;

 • визначено та актуалізовано основні засади дистанційного навчання;

 • проведено огляд платформ для дистанційного навчання.

Підвищення кваліфікації

25.08.2022 у межах виставки «Освіта Запорізького краю-2022» відбувся вебінар «Технологія використання літотерапії у формуванні ключових компетентностей дітей дошкільного віку з депривацією зору», під час якого був презентований досвід роботи Валерії Остапенко та Наталі Кузнецової, досвідчених вчителів-дефектологів (тифлопедагогів), спеціалістів вищої категорії, які мають педагогічне звання «учитель-методист». У заході взяли участь фахівці ОРЦПІО.


Серпнева конференція НАПН України

25.08.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь у серпневій конференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України – українським учителям», яка відбулась в онлайн-форматі у вільному доступі.

Програма заходу

Трансляція заходу


Вебінар

23.08.2022р. за підтримки Міністерства освіти і науки України відбувся вебінар «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій», в якому взяла участь методист ОРЦПІО Наталія Марко. 

Спікерки вебінару:

 • Світлана Нерянова, начальниця відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

 • Тетяна Костенко, кандидатка психологічних наук, завідувачка відділу Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України: «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу у стресових ситуаціях»;

 • Ольга Набоченко, кандидатка педагогічних наук, державна експертка з питань інклюзивної освіти директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України: «Можливості організації інклюзивного навчання для дітей, що мають психологічну травму»;

Катерина Довгопола, кандидатка психологічних наук, дитяча психологиня, старша наукова співробітниця Інституту спеціальної педагогіки і психології  імені Миколи Ярмаченка НАПН України, волонтерка проєкту «Підтримай дитину»: «Як організувати перебування дітей дошкільного віку у сховищі: психолого-педагогічний аспект».

Відеозапис

Підвищення кваліфікації

23.08.2022 у межах виставки «Освіта Запорізького краю-2022» відбувся Калейдоскоп педагогічних ідей «Віртуальна дошка Jamboard, Sway office, Wordwall: можливості для дистанційного навчання молодших школярів» за участі Тетяни Волошиної, завідувача ОРЦПІО. Спікери заходу: Гуркова Т.П., к.п.н., доцент кафедри початкової освіти; вчителі Захарюта Н.С. Сасанчина М.В.

Покликання на Ютуб трансляцію

Презентація

Фотозвіт

Конференція

18.08.2022 відбулась міжнародна серпнева педагогічна науково-практична конференція «Освіта, освітяни – незламні у війні», у  пленарній частині якої взяли участь фахівці ОРЦПІО. Організатор заходу Міністерство освіти і науки України.

Спікери заходу:

 • Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України
 • Сергій Бабак, Голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій
 • Олексій Кулеба, голова Київської ОВА
 • Анатолій Федорук, Бучанський міський голова
 • Василь Кремень, Президент НАПН України
 • Альона Парфьонова, співголова ГО «Батьки SOS»
 • директори департаментів освіти і науки ОВА

Міжнародні партнери та колеги:

 • Пшемислав Чарнек, Міністр освіти і науки Польщі
 • Владімір Балаш, Міністр освіти, молоді та спорту Чеської Республіки
 • Мурат Шахін, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні
 • Пріска Депнерінг, директорка з питань співробітництва, Посольство Швейцарії
 • Валентина Полторак, менеджер Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти»
 • Рената Казновська, Заступник мера Варшави
 • Джон Лайонс, Президент компанії «і720 Global», USA, California

У межах заходу будуть розглянуті такі питання:

 • Які виклики існують у сфері освіти й науки через широкомасштабне вторгнення рф на території України?
 • Які необхідні законодавчі зміни для розвитку системи освіти?
 • Як повертатися до навчання в новому навчальному році?
 • Які стратегічні плани та можливості співпраці з міжнародними партнерами країн ЄС у сфері освіти й науки?

У межах конференції працюватимуть 12 локацій bit.ly/3SYdT1c :

 • Школа – територія безпеки
 • Повертаймося до навчання: освітній процес 2022/2023
 • Підтримай дитину! (освіта дітей з особливими освітніми потребами)
 • Навчання педагогічної еліти
 • Позашкілля-2022: безпека і патріотизм
 • Дошкільна освіта під крилами захисту
 • Активна школа – здорова Україна (фізична культура, спорт і здоров’я)
 • Приватна освіта – партнер для держави
 • Професійна освіта: результати, теперішній стан і перспективи
 • Вища та фахова передвища освіта в контексті глобальних викликів
 • Наука та інновації: ефективні дослідження для безпечної освіти
 • Цифрова трансформація освіти в умовах війни: антикризові рішення, можливості, плани.

По завершенню заходу відбудеться брифінг Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Підвищення кваліфікації

11.08.2022 відбувся вебінар «Визначаємо психолого-педагогічні адаптації для дітей з різними типами освітніх труднощів», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Спікер - Верещак Людмила Борисівна,. директорка комунальної установи «Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр» Бердичівської міської ради, дефектологиня, логопединя, реабілітологиня. Впродовж заходу спікер висвітлила такі питання:
Індивідуальна програма розвитку
Інструменти реалізації інклюзивного навчання
Індивідуалізація навчання
Психолого-педагогічні стратегії для дітей: із соціоадаптаційними труднощами, з інтелектуальними труднощами, з порушеннями слуху, з фізичними труднощами, з порушеннями зору

Актуальність

Впровадження інклюзивного навчання потребує від педагогів володіння загальними засадами організації інклюзивної освіти. Протягом останніх років законодавча база оновлюється, що дає змогу освітянам ґрунтовно і комплексно підходити до реалізації індивідуального освітнього маршруту дітей з ООП. Створюючи індивідуальну програму розвитку, педагоги вивчають потреби дитини з ООП, виявляють бар’єри в оволодінні освітою, готують відповідні навчальні матеріали тощо. Саме тому, ми зосередили свою увагу на докладному вивченні психолого-педагогічних стратегій навчання дітей з різними типами освітніх труднощів.

Мета

Зорієнтувати педагогів в особливостях індивідуального підбору психолого-педагогічних адаптацій для дітей з різними типами освітніх труднощів.

Завдання:

 • розкрити зміст понять «адаптації», «психолого-педагогічні адаптації» в інклюзії; 

 • ознайомити педагогів з напрямками адаптацій для дитини з ООП; 

 • ознайомити педагогів з видами психолого-педагогічних адаптацій;

 • зорієнтувати педагогів у визначенні індивідуальних методів, засобів і прийомів психолого-педагогічних адаптацій відповідно до типу освітніх труднощів;

 • надати практичні поради щодо ефективного застосування психолого-педагогічних адаптацій; 

 • зорієнтувати педагогів у пошуку та використанні інформаційних ресурсів щодо зазначеної тематики;

 • підвищити професійну майстерність педагогів.

Очікувані результати:

 1. розуміння сутності понять «адаптації», «психолого-педагогічні адаптації»  в інклюзії; 

 2. знання напрямків адаптацій для дитини з ООП; 

 3. знання видів психолого-педагогічний адаптацій;

 4. вміння визначити індивідуальні методи, засоби і прийоми психолого-педагогічних адаптацій відповідно до типу освітніх труднощів;

 5. володіння рядом практичних методів щодо ефективного застосування психолого-педагогічних адаптацій; 

 6. володіння інформаційними ресурсами щодо адаптацій у інклюзивному навчанні; 

 7. професійна готовність педагога до організації якісного освітнього процесу дітей з ООП. 

Вебінар

10.08.2022 фахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн-вебінарі «Ідеали та реалії дистанційного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Як організувати інклюзивне онлайн-навчання?», організованого Благодійним фондом АІК за підтримки Міністерства освіти і науки України.

    Спікерка - Наталя Колесова, докторантка Школи Освіти Сіракузького Університету США. Дослідницька робота пані Наталії сфокусована на вивченні інклюзивної освіти, інклюзивному лідерстві та захисті прав осіб з інвалідністю. Наталя проходила інтернатуру в Коаліції Інклюзивної Освіти штату Меріленд, вивчаючи методи та стратегії успішної інклюзії дітей з інвалідністю та іншими соціальними маркерами. Спікерка має унікальний досвід вивчення освітніх практик, що застосовуються для створення інклюзивного освітнього простору в Італії та Японії. Саме цім досвідом та досвідом зі своєї практики ділилася пані Наталя з учасниками вебінару.

Світлини

Підвищення кваліфікації

03.08.2022р. в межах Всеукраїнського онлайн марафону «Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах» за підтримки Міністерства освіти і науки України, ДУ «Український інститут розвитку освіти», ГО «Підтримай дитину», видавництва «Ранок» відбувся вебінар «Психологічна підтримка дітей в умовах військових дій», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО.

Спікери вебінару:

1.Ольга Набоченко, державний експерт експертної групи з питань інклюзивної та позашкільної освіти директорату дошкільної, шкільної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук;

2.Владислава Курінна, молодший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки та психології імені М. Ярмаченка НАПН України, казкотерапевт, волонтер проекту Підтримай дитину;

3.Олена Камінська, практичний психолог вищої категорії, практичний психолог-методист, психотерапевт, спеціаліст з сенсорної інтеграції, інструктор з запобігання та лікування ПТСР, власниця простору сенсорної інтеграції Sensorium, автор програм з емоційного розвитку для дошкільного віку та статей у журналі «Дошкільне виховання»: «Травматичний стрес, психологічна травма та ПТРС у дітей дошкільного віку».

Під час вебінару були висвітлені наступні питання:

 • «Травматичний стрес та психологічна травма у дітей»;

 • «Ознаки психологічної травми у дітей раннього та дошкільного віку: виявлення та подальші дії»;

 • «Перша психологічна допомога для дітей дошкільного віку»;

 • «Ігри для психологічного розвантаження дітей дошкільного віку»;

 • «За яких умов треба звертатися до психолога чи в ІРЦ та як про це сказати батькам».

Підвищення кваліфікації

11 – 29.07.2022 у межах проекту «Асистивні технології, як акселератор для дітей з особливими освітніми потребами», який підтримано Міністерством освіти і науки України відповідно до листа №1/19055-21 від 4 листопада 2021 року та реалізується Навчально-реабілітаційним Центром «Джерело» за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), відбувся тренінг «Асистивні технології для інклюзивної освіти. Програмне забезпечення Бордмейкер». Онлайн навчанні використанню програмного забезпечення Boardmacker, як асистивної технології для підтримки інклюзивного навчання, пройшли вчителі-логопеди ІРЦ Дніпровського та Шевченківського районів м. Запоріжжя Марія Андріянова, Алевтина Рінденко; Катерина Гетманенко, Людмила Маловичко та Тетяна Волошина завідувач ОРЦПІО. За результатами заходу учасники отримали сертифікати та ліцензії для безкоштовного програмного забезпечення «Бордмейкер 7», яке наразі встановлено лише в 55 ІРЦ з 683 існуючих в Україні.

Програма

Світлини

Підвищення кваліфікації 

06.07.2022 відбувся онлайн семінар «Знаходження підтримки у важкі часи». Спікер семінару: доктор Тара Фланаган – експертка у сфері соціальної інтеграції, соціальної політики, переходу від школи до громади, самовизначення та якості життя серед осіб з різними особливими потребами та серед інших груп, які прагнуть рівних можливостей (Канада). За результатами семінару слухачі отримали знання з технік саморегуляції та знаходження точок опори у часи невизначеності, можливість застосовувати і практикувати ці методи та адаптувати їх до власних сильних сторін і потреб. 

Фотозвіт

Вебінар МОН

01.07.2022р. відбувся вебінар для закладів загальної середньої освіти «Складання індивідуальної програми розвитку для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Спікер: Ольга Набоченко, державна експертка експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної освіти директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН, кандидатка педагогічних наук; 

Під час заходу було детально розглянуто практичне питання складання індивідуальної програми розвитку за формою, що затверджена  постановою КМУ від 15 вересня 2021 р. №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти». По закінченню учасники мали можливість задати запитання спікеру. 

(685 учасників у додатку Teams)

Тренінг 

З 21-24.06.2022р. для співробітників ЗОІППО був проведений тренінг “Основи кібербезпеки”, в якому взяла участь методист ОРЦПІО Наталія Марко. Спікер Олексій Здоровець – завідувач Обласного науково-методичного центру інформатизації освіти.

 Під час тренінгу учасники ознайомились із основними правилами безпеки в мережі інтернет, які допоможуть захиститися від атак у кіберпросторі, отримали корисні поради щодо безпечної поведінки у цифровому середовищі та рекомендації з  використання соціальних мереж у воєнний час. Після самостійного опрацювання 3 модулі та успішного виконання залікового тестування, учасники отримали сертифікати.

Всеукраїнський семінар

23.06.2022р. в режимі онлайн відбувся Всеукраїнський семінар «Особливості професійної освіти: сучасні виклики в умовах дії воєнного стану», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Організатори освітнього марафону: Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України, Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП), ГО «ЮкрейнЕктів».

До участі у заході долучилися більше 1000 педагогічних працівників, представників органів управління освітою, закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників і фахівці закладів професійної (професійно-технічної освіти), викладачів закладів вищої освіти, науковців, аспірантів тощо. 

Спікери семінару:

Ірина Шумік - Генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України;

Катерина Мірошниченко – керівник Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП);

Віктор Паржницький – начальник відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

Василь Петрович - директор ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою", Заслужений працівник освіти України.

Відеозапис

Тренінг для тренерів

13-17.06.2022 за підтримки БФ LUMOS та спільно з Міністерством освіти і науки України відбувся тренінг «Надання психологічної допомоги дітям, які зазнали психотравмуючих дій» за участі Тетяна Волошина, завідувача ОРЦПІО, спікер юрист, психолог Любов Лоріашвілі. На думку фахівців, у подальшому, зазначена тема навчання має бути інтегрована у курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти. 

Програма

Світлини

Вебінар

10.06.2022р.відбувся вебінар «Використання інтерактивних інструментів в роботі педагогічного працівника», в якому взяли участь 50 педагогів КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР, зокрема фахівці ОРЦПІО. Спікер Олексій Здоровець – завідувач Обласного науково-методичного центру інформатизації освіти.

Під час вебінару учасники ознайомилися з сучасними інтернет-сервісами, які можна використовувати для:
 - опитування та залучення груп учасників онлайн-заходів до інтерактиву (Mentimeter, Plickers, Quizalize);
 - організації спільної роботи зі створення дописів і зображень та використання  онлайн дошки (Miro, Padlet, IDroo, Whiterboard Fox, Conceptboard, Draw Chat, Classroomscreen, Jamboard);
- проведення занять в інтерактивній формі (Nearpod, Kahoot);
- створення тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань (Test Pad, LerningApps, H5P).
Наприкінці вебінару учасники мали можливість отримати відповіді на запитання та дати оцінку заходу.

Світлини

Семінар

08.06.2022р. відбувся семінар з теми «Оцінка функціональних обмежень та психоосвітнє оцінювання», в якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Організатори: Міжнародний інститут освіти університету Макгілл, Національна психологічна асоціація України, спеціально для Міністерства освіти і науки України.

Спікер семінару - Борис Вукович, директор READ Initiative, директор Національного офісу Канадської мережі доступності (CAN), викладач Школи промислового дизайну Карлтонського університету, викладач освітньої та консультаційної психології Університету Макгілла разом зі своєю колегою Джессі Ганнел поділилися практикою оцінювання психічних, функціональних та когнітивних розладів студентів, інструментами та протоколами, що використовуються для скринінгу у канадських вищих закладах освіти. На семінарі були присутні майже 300 педагогів, психологів та фахівці ІРЦ з різних регіонів України.

Світлини

Тренінг МОН для тренерів

З 12.05.2022р. розпочався тренінг «Надання психологічної допомоги дітям, які зазнали психотравмуючих дій», організований Міністерством освіти і науки України спільно з БФ LUMOS для тренерів, які в подальшому  застосовуватимуть отриманні знання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти. У тренінгу взяли участь фахівці ОРЦПІО.

Детальніше

СвітлиниНауково-практичний семінар

06.05.2022 відбувся науково-практичний семінар «Психологічна травма: основні відомості та першочергові кроки», у якому взяли участь фахівці ОРЦПІО. Організатори: МОН, телеграмм-канал «Підтримай дитину», ГО «Підтримай дитину» .

Програма: 

10:00-10:10 вітальне слово МОН

10.10-10.15 вітальне слово ГО «Підтримай дитину»

10:15-10:30 

Довгопола Катерина, кандидат псих наук, Курінна Влада, сертифікований казкотерапевт,

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,

тема: «Психологічна травма: важливість своєчасного виявлення та надання підтримки»

10:30-10:45 

Сіткарьова Ірина, сімейний та дитячий психолог, аналітично орієнтований психотерапевт,

судовий експерт, тема: «Що таке травматичний стрес, психологічна травма та

постравматичний стрес. Різниця, ознаки»

10.45-10.55

Набоченко Ольга, кандидат педагогічних наук, МОН, тема: «Ознаки психологічної травми

у дітей різних вікових категорій»

10.55-11.10 

Дігтенко Марина, психолог, дитячий підлітковий психотерапевт, член Української  Спілки

Психотерапевтів, фахівець (консультант)  комунального закладу «Інклюзивний ресурсний

центр Полтавської  міської ради, співзасновник Асоціації ДІЄвих психологів України,

тема: «Психологічна травма у батьків. Як себе поводити з батьками, що мають таку

травму»

11.10-11.25

Ворожбієва Еліна, дитячо-юнацький психотерапевт, травматерапевт, кризовий психолог,

магістр психології, автор посібників з подолання травматичного стресу для батьків дітей

та підлітків, тема: «Психологічна травма у фахівців. Як провести самодіагностику, які

техніки використати для себе»

11.25-11.40

Зінченко Оксана, магістр психології, дитячий підлітковий психотерапевт, арт-терапевт,

корекційний педагог, педагог з раннього розвитку, АВА терапіст, тема: «Особливості

діагностування ПТСР у дітей з ООП»

11.40-11.55

Костенко Тетяна, кандидат псих наук, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені

Миколи Ярмаченка НАПН України, тема: «Шляхи та техніки підтримки дітей в умовах

травматичного стресу».

11.55-12.25

Питання та відповіді

12.25-12.30

Підсумок семінару

Світлини

Вебінар

02.05.2022р. фахівці ОРЦПІО взяли участь у вебінарі «Реалізація інклюзії в закладі освіти. ІПР (створення, моніторинг динаміки розвитку учня з ООП)». Спікерка - Богдана Смаль, практична психологиня КУ “ІРЦ” Іваничівської селищної ради, авторка дидактичних ігор та корекційних зошитів для дітей з особливими освітніми потребами. 

    Метою вебінару було навчити слухачів орієнтуватися у визначенні рівнів підтримки в освітньому середовищі учнів з ООП, якісно організовувати корекційний процес, створювати та заповнювати ІПР, протоколи та здійснювати моніторинг розвитку учня. Під час вебінару було розглянуто типові помилки, що трапляються в роботі з документами при інклюзивному навчанні (вписування нозологій в категорії труднощів; підміна понять «труднощі» та «рівні підтримки»; визначення категорій труднощів 1 рівня підтримки по шаблону; відсутність вміння розрізняти модифікації та адаптації); акцентовано увагу на тому, що обговорення та визначення категорій труднощів та рівнів підтримки без участі та згоди батьків є недопустимим.

Вебінар

20.04.2022 відбувся вебінар «Допомога у комунікації дітям та підліткам з порушеннями мовлення для безпеки в умовах воєнних дій та в евакуації», який відвідали фахівці ОРЦПІО. Організатори заходу: Освітній центр METC «Mashav» Educational Training Center – «Mashav» Міністерства закордонних справ Ізраїля у співпраці з відділом спеціальної освіти та психологічної кризової допомоги і превенції «SHEFI», Міністерства освіти Ізраїля, та всеукраїнська ініціатива «Асистивні технології для спілкування» aac.org.ua соціального підприємства «ДивоГра» www.dyvogra.com, громадської організації «Здорове суспільство» (Одеса) та «Центр соціально-психологічної підтримки сімей «Моя родина» (Київська область). Вебінар цікавий фахівцям освіти, вчителям-логопедам, соціальним та медичним працівникам та широкому колу спеціалістів, які працюють з дітьми. Подія була присвячена допомозі дітям, які мають труднощі мовлення або не розмовляють словесно. Ефективне спілкування під час війни - це запорука безпеки. Під час вебінару колеги, які мають досвід кризової допомоги та спеціальної освіти, ділилися досвідом, як пояснити правила поведінки під час війни дітям, які, не розуміють звернену мову або письмовий текст, не чують або не можуть говорити вголос внаслідок мовленнєвих труднощів, травм або порушень розвитку.

У програмі вебінару були надані відповіді на наступні питання: 

 • Інструменти, ідеї та принципи реагування освіти та системи кризової допомоги під час війни або надзвичайних подій.
 • Як пояснити дітям, які не розмовляють, правила безпечної поведінки.
 • Як використовувати альтернативну і додаткову комунікацію в умовах кризи.
 • Що може спричинити труднощі у використанні АДК та як їх подолати.
 • Кризова робота з дітьми, які не розмовляють словесно.
 • Як зміцнити життєстійкість дітей та підлітків перед обличчям війни та як асистивні технології для спілкування можуть допомогти в цьому.
 • Техніки розслаблення, дихання та інші вправи на протидію стресу та тривозі, які допоможуть дітям зберегти рівновагу.
 • Як навчити дітей та підлітків, які мають мовленнєві порушення, вправам на зменшення стресу.
 • Як залучити дітей до антистресових вправ за допомогою альтернативної і додаткової комунікації.

Крім цього, був відведений час для запитань учасників.

Цикл трансляцій про навчання та підтримку дітей з ООП під час війни

15.04.2022рфахівці ОРЦПІО відвідали вебінар «Підтримка «академічних» навичок у побуті», другий із серії вебінарів «Навчаємо та підтримуємо дітей з ООП під час війни». Спікерка - Ольга Малікова, виконавча директорка Української асоціації поведінкових аналітиків. 

Під час трансляції, що проходила за підтримки  Міжнародного фонду «Відродження», ГО «Смарт освіта» та nus.org.ua було розглянуто такі питання:
·    Які навички, із засвоєних у школі, є частиною важливих життєвих навичок;
·  Як організувати навчання дитини в «природних» умовах (в побуті, на прогулянці, у громадських місцях);
·    Як знайти мотивацію дитини та допомогти використовувати здобуті навички самостійно.

Вебінар«Формуємо навички гри у дітей з ООП»

13.04.2022рфахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн вебінарі «Формуємо навички гри у дітей з ООП», що проходив за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»ГО «Смарт освіта», nus.org.uaСпікерка вебінару Ольга Малікова - виконавча директорка Української асоціації поведінкових аналітиків, магістриня корекційної педагогіки.

Під час трансляції було розглянуто такі питання:

 •  Важливість ігрової діяльності для дітей з ООП;
 • Вибір ігор та пошук тих, що будуть цікаві для дитини;
 • Відмінність гри від навчання в «ігровій» формі;
 • Які навички формуються в дітей під час гри. 
    Вебінари циклу онлайн-трансляцій «Навчаємо та підтримуємо дітей з ООП під час війни» будуть проходити з 13-19 квітня 2022р. за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»ГО «Смарт освіта», nus.org.ua. Більше про цикл вебінарів читайте тут.

Вебінар «Як працювати з дітьми з ООП під час війни»

    31.03.2022р. фахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн вебінарі «Як працювати з дітьми з ООП під час війни», що проходив за підтримки ГО “Смарт освіта” та Міжнародного фонду “Відродження”. Спікер - Ольга Малікова, магістриня корекційної педагогіки, поведінкова аналітикиня, вчителька-логопединя школи №58 м. Києва, виконавча директорка Української асоціації поведінкових аналітиків.

Під час трансляції було розглянуто такі питання:

🔷 Чи потрібно говорити з дітьми про війну та як їм це пояснити?

🔷 Як організувати побут та буденне життя?

🔷 Пошук нових можливостей та «зміна орієнтирів»

🔷 Як батьки можуть підтримувати навички дітей та результати попередньої корекційної роботи?

🔷 Пошук спеціалістів та однодумців для підтримання спілкування та навчання дітей

Матеріали вебінару були корисні насамперед для батьків та спеціалістів з інклюзії.

Покликання на вебінар

Вебінар «Організація трудових відносин та оплата праці у сфері освіти в умовах воєнного стану»  

27.03.2022р. фахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн-вебінарі «Організація трудових відносин та оплата праці у сфері освіти в умовах воєнного стану», метою якого було надати правову підтримку керівним та педагогічним працівникам закладів освіти з питань організації трудових відносин та оплати праці в умовах воєнного стану. Спікерка вебінару - Маніленко Інна Володимирівна, юристка, сертифікована тренерка з підвищення кваліфікації директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції "Нова українська школа", сертифікована експертка для проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, методистка вищої кваліфікаційної категорії, вчителька історії та правознавства вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання "старший учитель".

Під час вебінару було розглянуто:

1)зміст нормативно-правових актів з питань організації трудових відносин та оплати праці в умовах воєнного стану, особливості їхнього застосування;

2) особливості прийняття рішень з питань організації трудових відносин та оплати праці в умовах воєнного стану;

3) проблемні питання та практичні поради керівним та педагогічним працівникам з питань організації трудових відносин та оплати праці в умовах воєнного стану.

Вебінар «Як допомогти дитині пройти крізь виклики війни?»

25.03.2022р. відбувся вебінар «Як допомогти дитині пройти крізь виклики війни?», організований Центром здоров’я та розвитку “Коло сім’ї” спільно з Україно-швейцарським проєктом “Діємо для здоров’я” та "Психічне здоров'я для України". Спікер Олег Романчук – дитячий психіатр та психотерапевт центру “Коло сім’ї”. Посилання на вебінар: https://us02web.zoom.us/j/81724337749?pwd=cU44dTFFb0JjditXOFZOTVFFZTJIZz09                  Запис трансляції на Youtube каналі https://www.youtube.com/channel/UCxz1SYyPCg6nRGd5g4fd2Mw та Facebook сторінці україно-швейцарського проєкту “Діємо для здоров’я”. Детальна інформація за посиланням: https://www.facebook.com/events/547214086651051

Цикл вебінарів

З 15.02.2022 р. по 20.02.2020 р. з метою покращення підготовки педагогічних працівників закладів освіти, післядипломної педагогічної освіти та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів до роботи з дітьми із особливими освітніми потребами та у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. No 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (зі змінами) Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом спеціальної педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України провели цикл навчальних вебінарів щодо шляхів організації інклюзивного навчання у 2022 році за оновленою нормативно-правовою базою та специфікою визначення освітніх труднощів (категорій) осіб з особливими освітніми потребами та рівнів їх підтримки в освітньому процесі закладу освіти. У вебінарах взяли участь фахівці ОРЦПІО.

Перший вебінар циклу “Як складати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи”. Спікер вебінару: Набоченко Ольга Олександрівна - державний експерт експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної освіти;

Другий вебінарРоз'яснення постанови, щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами, у двох частинах”. Спікер вебінару: Шевченко Володимир Миколайович -доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН Україн;

Третій вебінар “Визначення різнорівневої підтримки дітей з труднощами опанування навичок читання та письма”. Спікер вебінару: Ілляна Валентина Михайлівна - кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України;

Четвертий вебінарІнтелектуальні труднощі у осіб з освітніми потребами: критерії визначення та рівні підтримки”. Спікери вебінару - авторський колектив: Олена Чеботарьова - доктор педагогічних наук, завідувач відділу освіти дітей
з порушеннями інтелектуального розвитку ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;
Сніжана Трикоз - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України; Ганна Блеч - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України;

П'ятий вебінарІнноваційні підходи до навчання дітей з ООП, питання та відповіді”. Спікер вебінару: Шевченко Юлія Василівна науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України.

Світлини

Вебінар

15.02.2022р. фахівці  ОРЦПІО взяли участь в онлайн вебінарі «Індивідуальна програма розвитку нового зразка. Від складання — до внесення в АС «ІРЦ», що відбувся в межах проєкту «Посилення інклюзії в Україні» Асоціації з міжнародних питань за фінансової підтримки Програми трансформаційної співпраці Міністерства закордонних справ Чехії. Спікер Олена Воротинцева - вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії, національний тренер з інклюзивної освіти, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ЗІППО, аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Під час вебінару учасники дізналися про:

 • особливості складання ІПР нового зразка;

 • створення протоколу засідання команди ППС учня/вихованця закладу освіти з визначення рівня підтримки;

 • особистісний вклад кожного учасника КППС у складання ІПР;

 • формування ІПР у «кабінеті закладу освіти» АС «ІРЦ».

По закінченню вебінару спікер Олена Олександрівна надала відповіді на всі питання, які виникали під час проведення заходу. Координатор проекту в Україні Аліна Мельник повідомила про планування зустрічей стосовно організації інклюзивного навчання в ЗО два рази на місяць та оголосила про збір інформації щодо громадських організацій, які працюють з родинами дітей з особливими освітніми потребами для створення каталогу та безкоштовного користування ним в межах проекту «Посилення інклюзії в Україні». Покликання на заповнення форми Інформаційна форма для Громадських організацій, що працюють з родинами дітей з особливими освітніми потребами. Інформація збирається для формування каталогу для безкоштовного користування в межах проекту "Посилення інклюзії в Україні". Контакт в Україні Аліна Мельник https://www.facebook.com/InclusionInUkraine. (google.com)

Вебінар

25.01.2022 відбувся вебінар «Організовуємо в школі інклюзивне навчання за новим порядком», спікер  Ольга Набоченко, експерт експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної освіти Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти. Впродовж вебінару були надані коментарі щодо нових документів, які стосуються діяльності ІРЦ та організації інклюзивного навчання в закладах освіти. Захід відвідала Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.

Вебінар 20.12.2021р. для співробітників КЗ «ЗОІППО» ЗОР відбувся вебінар з теми: «Публікаційна активність науково – педагогічного працівника: просто про складне»,в якому взяла участь методист ОРЦПІО Наталія Марко. Захід проводився з метою ознайомлення з алгоритмом використання баз даних  Scopus та Web of Science для підготовки та публікації фахових статей.

Під час вебінару завідувач наукового відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР Віталій Лісіцин ознайомив колег з алгоритмом використання баз даних  Scopus та Web of Science для підготовки та публікації фахових статей. Проректор з наукової роботи, д.психол. наук, професор Тетяна Гура презентувала «Результати наукових досліджень у Web of Sciene та Scopus: вимоги та технологія опублікування». Запрошена гостя – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту ЗНУ Валерія Тищенко поділилися з колегами власним досвідом публікацій фахових статей та ресурсами, які можна використовувати для оприлюднення своїх матеріалів.  Пані Валерія має досить високий (8) h-індекс або індекс Гірша - це показник впливовості науковця, колективу науковців, наукового закладу або наукового журналу, заснований на кількості публікацій та їх цитуваннях, що говорить про актуальність її наукових досліджень. По закінченню онлайн-заходу всі учасники мали можливість поспілкуватися та задати запитання. 

Науково-практична конференція

17.12.2021 р. відбулась науково-практична конференція «Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами» організована Інститутом спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки України та громадської організації «Квант Раціо».

З1 січня 2022 року освітяни України працюватимуть за новими Порядками створення інклюзивних класів і груп. Основна зміна - це введення "рівнів підтримки", які в нормативних актах "виписано" не конкретно. Тому вся країна чекала, що запропонують науковці. Учасниками онлайн-конференції стали 57 тисяч практиків - представники ОІППО, РЦПІО, інклюзивно-ресурсних центрів, адміністрації та педагогів закладів дошкільної, загальної середньої освіти.

Під час онлайн-трансляції представники МОНУ а також науковці й методисти Інституту спеціальної освіти педагогіки і психології ім. М.Ярмаченка

 розказали про організацію інклюзивного навчання за оновленою нормативно-правовою базою у 2022 році;

     пояснили нову типологію освітніх труднощів і рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами;

      презентували новий проект підтримки інклюзивної освіти;

      надали відповіді на питання щодо організації інклюзивного навчанням та роботи з дітьми з ООП.

Світлини

Відеотрансляція

07.12.21р.

Вебінар

07.12.2021р. фахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн вебінарі «Реалізація корекційної складової інклюзивного навчання», що проходив за підтримки компанії АМО (Чехія) в межах проекту «Посилення інклюзії в Україні». Спікер Світлана Миронова -  д.п.н., проф., практикуючий дефектолог, проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Під час вебінару педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, фахівці

інклюзивно-ресурсних центрів, батьки дітей з особливими освітніми потребами,

які долучилися до онлайн-зустрічі дізналися про:

- особливості освітнього процесу дітей з ООП; 

- проблеми розвитку осіб, які потребують корекційно-розвиткового впливу; 

- педагогічні фактори, що перешкоджають адаптації дітей з ООП в закладах освіти; 

- шляхи реалізації корекційно-розвиткового компоненту в інклюзивному навчанні дітей з ООП.

Світлини

06.12.21р.

Вебінар онлайн

06.12.21р. фахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн-вебінарі «Зміни й основні тенденції в роботі ІРЦ. Інклюзія 2022», метою якого було розглянути актуальні зміни та основні тенденції в роботі ІРЦ, а також змоделювати перспективи розвитку інклюзивної освіти в 2022 році. Спікер Сергій Зайцев - директор комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Полтавської міської ради», фіналіст Всеукраїнського конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017.

Під час вебінару учасники ознайомились з поняттями «типи освітніх труднощів» та «рівні підтримки»; поглибили та закріпили знання з адаптації та модифікації змісту навчальних предметів; оволоділи навичками роботи в команді за принципом co-teaching. По закінченню вебінару спікер надав відповіді на актуальнв питання, які виникають під час роботи з особами з особливими освітніми потребами.

01.12.21р

Онлайн-вебінар

01.12.21р. фахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн-вебінарі «Категорії труднощів та рівні підтримки в навчанні дітей з особливими освітніми потребами», що проходив в межах проєкту "Посилення інклюзії в Україні", за фінансової підтримки Програми трансформаційної співпраці Міністерства закордонних справ Чехії.  Спікер: Калініченко Ірина – практичний психолог, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, національний тренер з інклюзивної освіти, сертифікований тренер по роботі з методиками для ІРЦ.

Під час вебінару було розглянуто такі питання:

- Аналіз змін в нормативно-правових документах щодо інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- Категорії освітніх труднощів дітей з особливими освітніми потребами;

- Підтримка  дітей з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

- Зміни в Індивідуальній програмі розвитку у ЗЗСО;

- Організація  інклюзивного навчання у закладі освіти, відповідно до визначених категорій освітніх труднощів.


16.11.2021р

Вебінар-онлайн

16.11.2021р. фахівці ОРЦПІО взяли участь в онлайн-вебінарі «Як проводити уроки в інклюзивному класі, де навчається дитина з порушеннями зору (базова та старша школи)», який відбувся за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», nus.org.ua, ГО «Смарт освіта». Спікер - Віра Ремажевська, засновниця й заступниця директора з методично-експериментальної роботи НРЦ «Левеня”, президентка Всеукраїнської громадської організації працівників спеціальної та інклюзивної освіти, кандидатка наук і доцентка.

Під час онлайн-трансляції було розглянуто такі питання:

-       складання індивідуальної освітньої програми для учня з ООП;

-    складання індивідуальної програми розвитку для учня з ООП;

-       зовнішні чинники, що впливають на зорове функціонування учня з ООП;

-       оптичні та неоптичні засоби корекції учня з порушеннями зору.

Відеозапис

11.11.2021р.

Вебінар 

11.11.2021р. фахівці ОРЦПІО взяли участь  у вебінарі  “Асистивні технології для комунікації з пацієнтами у невідкладній допомозі, терапії та реабілітації. Використання піктограм при афазіях, розладах аутистичного спектра і порушеннях мовлення”, який був проведений фахівцями соціального підприємства “ДивоГра”, Української асоціації по боротьбі з інсультом та клініки “Оберіг”. 

Під час вебінару спікери Юлія Защипась - старший логопед Інсультного центру клініки «Оберіг», Маргарита Чайка - спеціальний психолог, логопед, методист соціального підприємства "ДивоГра", аспірант НПУ ім. М.П. Драгоманова, старший викладач Кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини КУБГ, Ганна Усатенко - психолог, лідерка соціального підприємства "ДивоГра", аспірантка ІСПП НАПНУ - висвітлили такі питання:

Як взаємодіяти з пацієнтом, який не розмовляє, з перших днів втрати мовлення;

Як інформувати пацієнта та реалізувати його право на інформацію доступним способом;

Які засоби АДК існують та яким чином обирати спосіб комунікації відповідно до можливостей пацієнта;

Як допомогти пацієнту повідомити про свій стан, прохання, скарги, рішення та інтереси тощо за допомогою АДК.

Також спікери розповіли, що Соціальне підприємство “ДивоГра” розробляє піктограми для комунікації українською з 2015 року, завдяки яким пацієнти можуть пригадати значення слів, зрозуміти поняття, якщо порушене сприйняття на слух або розуміння мовлення, і висловитися за допомогою карток, якщо порушені моторні функції мовленнєвої системи та надали корисні посилання.  

- безкоштовні зразки піктограм, які можна використовувати з пацієнтами після інсульту, втрати мовлення в результаті травми, тимчасової втрати мовлення внаслідок операцій на органах мовного апарату тощо з перших днів http://www.dyvogra.com/uk/speech-recovery-cards/ 

-  матеріали про альтернативну і додаткову комунікацію http://www.dyvogra.com/uk/free-brochure-about-aac/ 

- відеолекції про основи комунікації за допомогою піктограм http://www.dyvogra.com/uk/course-of-lectures/

Відеозапис

02.11.2021р.

Національна конференція 

02.11.2021р. фахівці ОРЦПІО взяли участь у Національній конференції «Ранній розвиток дитини та система раннього втручання в Україні», яка організована Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні спільно з БФ «Інститут раннього втручання» м. Харків.

Метою конференції було створення простору для діалогу, що об’єднує позиції представників уряду, місцевого самоврядування, експертного середовища, міжнародних організацій та представників громадського сектору.
    Завдання конференції:
1.Привернення уваги та адвокація прав дітей на розвиток та навчання в ранньому віці;
2.Критичний аналіз розвитку системи попередження соціальної підтримки на місцевому рівні,
її інтегрованості із поточними державними реформами;
3.Обговорення поточних викликів та пошуку креативних рішень для розбудови системи
раннього розвитку та раннього втручання;
4.Обмін кращими практиками та накопичення дієвого досвіду впровадження послуги
раннього втручання в регіонах;
5.Розбудова нових мережевих професійних зв’язків, обмін ідеями та експертизою.

Тематичні блоки конференції:
- Турбота про розвиток дітей в ранньому віці;
- Раннє виявлення порушень розвитку у дітей в ранньому віці;
- Раннє втручання (РВ) як складова раннього дитячого розвитку (РДР);
- Впровадження послуги РВ в регіонах – досягнення та виклики.

21.10.2021р

Вебінар “Допоміжні технології в освіті. Альтернативна та додаткова комунікація як

засіб спілкування з учнями в інклюзивних класах”

    21.10.2021р. фахівці ОРЦПІО відвідали онлайн-вебінар “Допоміжні технології в освіті. Альтернативна та додаткова комунікація як засіб спілкування з учнями в інклюзивних класах”, що проходив в рамках проєкту “Асистивні технології для спілкування” соціального підприємства “ДивоГра та ГО “ЦСППС “Моя родина”.

Більше 1000 освітян, працівників медицини, соціальної сфери, батьків та всіх, хто цікавиться інклюзією, реабілітацією, розвитком мовлення і навичками альтернативної комунікації долучилися до цього заходу. У програмі вебінару були висвітлені такі питання: 

 • АДК і допоміжні технології. Найкращі світові практики та можливості використання в Україні. (Ганна Усатенко - психолог, громадський діяч, аспірантка ІСПП НАПНУ, лідерка соціального підприємства "ДивоГра", голова ГО "Центр соціально-психологічної підтримки сімей «Моя родина»);

 • Оцінка потреб і ресурсів учнів у комунікації. Тотальна комунікація. (Оксана Кривоногова - канд. психологічних наук, доцент, національний тренер з раннього втручання, голова ГО “Здорове суспільство”);

 • Практика використання побутових жестів у комунікації. Жестова мова як інструмент спілкування. (Лещенко Ольга Іванівна - керівник напрямку раннього супроводу медичного центру «Особливий», дефектолог, психолог);

 • Практика введення піктограм у комунікацію з учнями в садочках та школах. (Маргарита Чайка - спеціальний психолог, логопед, методист соціального підприємства "ДивоГра", аспірант НПУ ім. М. П. Драгоманова, старший викладач Кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини КУБГ)

07.10.2021

VIІ Міжнародний Конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей»

07.10.2021 року фахівці ОРЦПІО взяли участь у пленарному засідання VIІ Міжнародного Конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей». Організатори заходу – Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».  

     

Програма

Цей щорічний захід, започаткований Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, став вже традиційним і буде проводитися у кожній із областей нашої держави. Це дає змогу учасникам обмінюватися кращим досвідом навчання і виховання дітей із особливими потребами, ознайомлюватися з результатами науково-теоретичних досліджень нагальних проблем спеціальної психології і спеціальної педагогіки та брати участь у роботі низки круглих столів, семінарів і майстер-класів, що вкрай важливо саме для практикуючих представників освіти.

Під час пленарного засідання слово мали представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Департаментів освіти і науки України, провідні вчені держави, доктори педагогічних та психологічних наук, професори, академіки, викладачі вищих навчальних закладів та колеги із-за кордону. 

21-23.09.2021

Онлайн-курс "Нова українська школа: перехід на наступний рівень! Проєкт Навчаємось разом". 7 тренерський модуль, частина 2 "Консультації"

    21-23.09.2021 відбулись консультації авторів/укладачів навчального онлайн-курсу з питань розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення  для закладів загальної середньої в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти для регіональних координаторів/тренерів, які відвідала Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.

21.09.2021

Всеукраїнська конференція

21.09.2021 у рамках Всеукраїнського тижня дошкілля 20-25.09.2021 на онлайн-платформі Zoom відбулась Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти: інноваційний поступ дошкілля в Україні. На заході були організовані секційні засідання, одне з яких з метою підвищення рівня професійної компетентності щодо розвитку інклюзивної освіти у ЗДО, відвідала завідувачка ОРЦПІО Тетяна Волошина (Секція 3 «Інклюзивне освітнє середовище закладу дошкільної освіти: реалії та перспективи інноваційного розвитку»)  

Програма

Фотоальбом

        

14.09.2021р. 

Онлайн-курс "Нова українська школа: перехід на натсупний рівень"

14.09.2021р. відбувся 7 тренерський модуль програми онлайн на платформі Zoom навчального курсу з питань розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах організації державного стандарту базової середньої освіти для регіональних координаторів/тренерів, який відвідала завідувачка ОРЦПІО Тетяна Волошина

 

13.09.2021р

Воркшоп «Рецепти успіху інклюзії»

13.09.2021р. ОРЦПІО завітав у гості до КРПЗСЖ на воркшоп «Рецепти успіху інклюзії». Під час трансляції учасникам пропонувалось прийняти участь у різноманітних активностях: спільна дошка, хмарка слів, опитування «Про успішну інклюзію» та робота в спільних Googl презентаціях. Учасники вебінару ділилися своїм досвідом та разом складали рецепт успішної взаємодії всіх учасників процесу інклюзивної освіти.

Фотоальбом

22.06.2021

Тренінг тренерів

 

22.06.2021 на платформі Teams (Microsoft) відбулося заключне засідання учасників, організаторів та тренерів Тренінгу для тренерів з інклюзивної освіти, що проводився спільно Міністерством освіти та науки України та Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія). На заході був оприлюднений наказ МОН № 656 від 11.06.2021 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивним навчанням та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів», у якому міститься список національних тренерів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивним навчанням та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Серед національних тренерів (26 осіб) Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР

 

     

 

 

На фінальній зустрічі були підведені підсумки навчання та результатів екзамену. Також учасники заходу розглядали важливі теми розвитку інклюзивної освіти:

 • критичні питання для правильного розуміння комплексних процесів під час освітньої діяльності в інклюзивних класах та групах;

 • спірні моменти, які виникають у процесі розвитку та оцінювання осіб з особливими освітніми процесами;

 • зауваження і поради від колег та експертів для впровадження в освітній процес інклюзивного навчання тощо.

Отримані в процесі навчання знання та навички, стануть в нагоді не тільки в повсякденній діяльності учасників, а й будуть передані іншим фахівцям, дотичним до інклюзії, під час проведення тренінгів.  

 

Доречи, Фонд Lumos – міжнародна неурядова благодійна організація, заснована британською письменницею Джоан Роулінг – авторкою семи романів про пригоди Гаррі Поттера.


09.06-10.06.2021

Інтернет-конференція: «Інклюзивна освіта: досвід упровадження в сучасних умовах»
9-10 червня відбулась інтернет-конференція «Інклюзивна освіта: досвід упровадження в сучасних умовах», в якій взяли участь педагогічні працівники ОРЦПІО.  Метою конференції було проаналізувати розвиток інклюзивної освіти в України, обговорити досвід педагогів, адміністраторів, які працюють в системі інклюзивної освіти та батьків дітей із особливими освітніми потребами. 
 

 
 
Протягом двох днів спікери з усієї України розкривали особливості роботи в інклюзивних класах загалом і з дітьми з ООП, зокрема за такими напрямами: «Організація роботи закладу освіти», «Наскрізні навички у професійній діяльності вчителя», «Інклюзивна освіта: принципи формування сприятливого освітнього середовища», «Інструменти та прийоми сучасного вчителювання», «Психологічна складова педагогічної діяльності». 
Програма


28.05.2021

28.05.2021 року методисти Ольга Лоцман і Наталія Марко успішно захистили випускні роботи з тем «Профілактика професійного вигорання у фахівців інклюзивно-ресурсного центру» і «Роль та зміст діяльності інклюзивно-ресурсного центру в організації інклюзивного навчання». Це був  завершальний етап курсів підвищення кваліфікації «Керівники (фахівців) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти)» ДЗВО «Університету менеджменту освіти», що тривав з 24.05.2021р. по 28.05.2021р.. За результатами навчання фахівці ОРЦПІО отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

25.05.2021

Онлайн-семінар

25.05 фахівці ОРЦПІО Тетяна Волошина та Ганна Шаповалова відвідали онлайн-семінар «Перспективний педагогічний досвід як показник розвитку професійної компетентності педагога», спікер Олена Варецька, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР та Олена Тонне кандидат педагогічних наук, завідувач методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР.  Спікери розкрили питання системи роботи над перспективним педагогічним досвідом та поділилися знаннями щодо оформлення матеріалів.24.05.2021

Підвищення кваліфікації

З 24 травня 2021 розпочався завершальний ІІІ етап дистанційних курсів підвищення кваліфікації за категорією «Керівники (фахівці) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти)». КПК організовані кафедрою психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. У дистанційних курсах приймають участь методисти ОРЦПІО Ольга Лоцман та Наталія Марко.

Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» на 2021 рік, наказу КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної освіти» ЗОР від 13.01.2021 р. №018 навчання проходило у три етапи і завершується 28.05.2021 р. захистом випускних робіт.

Розклад12.05.2021

Курси підвищення кваліфікації
12.05.2021р. відповідно до плану-графіку КПК керівників (фахівців) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» методисти Ольга Лоцман та Наталія Марко взяли участь у практичному занятті (онлайн) «Створення онлайн тестів засобами веб-ресурсів». Доповідач старший викладач ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Мирослав АНДРОС.


На практичному занятті були розглянуті наступні питання:

 1. Місце тестування в освітньому процесі

 2. Оцінювання ключових компетентностей

 3. Функції, види тестування, етапи створення тесту

 4. Дистанційне електронне тестування

 5. Сервіси та платформи дистанційного тестування

Для самостійного опрацювання було надано матеріали – 

Цифрові системи дистанційного тестування: спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники закладів загальної середньої освіти / М.Є.Андрос. – К.: ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2020. – 34 c.11.05.2021

Тренінг тренерів інклюзивної освіти

 

11.05.2021 відбувся фінальний екзамен тренінгу для тренерів з інклюзивної освіти, що проводився спільно з Міністерством освіти та науки України та Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія) на платформі Teams (Microsoft). До іспиту були допущені слухачі, які надіслали курсову роботу та фінальний опитувальник, зокрема Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

 

 

     06.05.2021

Курси підвищення кваліфікації

06.05.2021р. віповідно до плану-графіку КПК керівників (фахівців) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти) ДЗВО «Університету менеджменту освіти» методисти Ольга Лоцман та Наталія Марко відвідали практичне заняття (онлайн) «Інклюзивна освіта в україні. Актуальні проблеми. Основні засади діяльності закладу освіти» кандидата наук з державного управління, доцента кафедри МОП Козенко Романа Володимировича.  Під час заняття були розглянуті наступні питання:
 • Закон України «Про освіту». Нові завдання.
 • Інклюзія та освіта – шляхи управлінських рішень.
 • Основні засади діяльності закладу освіти щодо інклюзивної освіти.
По закінченню учасники вебінару були залученні до активної дискусії.06.05.2021

Тренінг тренерів з інклюзивної освіти

 

06.05.2021 на платформі Teams (Microsoft) відбулась зустріч учасників онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, організованих Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія). Було відпрацьовано  Модуль 8 «Додаткові послуги підтримки для дітей з особливими освітніми потребами». У тренінгу взяла участь Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.

 

 

 

 Модуль спрямований на формування у слухачів наступних компетенцій: 
 Знання і розуміння важливості і ролі додаткових послуг для забезпечення якісної освіти осіб з ООП 
 Визначення необхідних додаткових послуг для осіб з ООП в процесі комплексної оцінки і формулювання рекомендацій для надання додаткової підтримки осіб з ООП в закладі освіти  
 Надання методологічної підтримки керівництву і фахівцям освітніх установ в процесі виявлення методів/шляхів забезпечення додаткових послуг 
 Здатність планувати навчання по темі Модуля 8 для різних груп слухачів  Тривалість:  
Модератори: Лариса Шевчук, Лариса Самсонова  
Протягом тренінгу були розглянуті наступні питання:
12.00 - 12.10 Аналіз виконання домашнього завдання по Модулю 7 Лариса Шевчук, Лумос 
12.10 – 12.15 Введення до Модуля 8 Лариса Самсонова, МОН  
12.15 – 12.55 Важливість і роль додаткових послуг для забезпечення якісної інклюзії дітей з ООП Лариса Самсонова, МОН   
12.55 – 13.00 Перерва    
13.00 – 13.30 Відкрите обговорення «Наявність і доступність додаткових послуг для дітей з ООП» Лариса Шевчук, Лумос Лариса Самсонова, МОН 
13.30 – 13.35 Домашнє завдання Лариса Шевчук, Лумос 
13.55 – 14.10 Питання і відповіді щодо приведення фінального оцінювання знань і навичок курсу Лариса Самсонова, МОН, Галина Булат, Лариса Шевчук29.04.2021


29.04.2021 на платформі ZOOM відбувся вебінар на тему «Робота з агресією і аутоагресією у взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами», організований громадським об’єднанням «Соціальна перспектива». Автор і спікер вебінару кандидат психологічних наук, декан соціально-економічного факультету Вінницького інституту Університету «Україна»  Викторія Найчук. У заході взяла участь методист ОРЦПІО Ольга Лоцман.

Під час вебінару були розглянуті наступні питання:
 1. Що таке агресія? Види агресії.
 2. Особливості агресивної поведінки в різному віці.
 3. Типи схильності до агресії.
 4. Критерії і причини агресивності у дітей.
 5. Аутоагресія. Прояви і причини аутоагресії.
 6. Характерні риси, за якими можна визначити, схильність дитини до аутоагресії.
 7. Агресія та аутоагресія у дітей з РАС.
 8. Алгоритм роботи з проявами агресивної і небажаної поведінки у дітей з РАС.
 9. Агресія та аутоагресія у дітей із ЗПР.
 10.  Ефективні способи профілактики агресивної та аутоагресивної поведінки.

Під час вебінару учасники мали можливість виконати практичні вправи практичні завдання (тест Люшера, методика «Вулкан»).

По закінченню вебінару, після підсумкового опитування, учасники заходу отримали сертифікати.
29.04.2021

Вебінар 


29 квітня 2021р. відбувся вебінар «Педагогічні технології» доктора педагогічних наук, професора, проректора з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР Олени Варецької, в якому взяли участь фахівці обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.


 


Під час вебінару були розглянуті такі питання:

 1. Компетенція і компетентність.

 2. Сутність понять «інновація», «технологія».

 3. Структура педагогічної технології.

 4. Класифікація педагогічних технологій.

 5. Особливості керівництва ППД.


По завершенню завідувачка методичного відділу Олена Тонне надала рекомендації щодо оформлення перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників закладів освіти Запорізької області. 26.04.2021

Підвищення професійної компетентності


26.04.2021 відбувся вебінар (платформа ZOOM) «Раціональний підхід до діагностики та лікування дітей з особливими освітніми потребами», спікер Павло Ковальчук, дитячий невролог, член International Headache Association, European Pediatric Neurology Society, благодійної спілки рідкісних захворювань Unique, International Child Neurology Association, Подільської спілки педіатрів, Української академії педіатричних спеціальностей, викладач курсу «Медико-біологічні основи логопедії» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, викладач курсу «Основи неврології» на платформі ДокторДумає. Захід відвідала Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.


Цей вебінар організований в межах проекту «Інклюзія в Україні» для батьків та фахівців, та присвячений медичній складовій допомоги дітям з особливими освітніми потребами, включаючи порівняння міжнародних стандартів допомоги і останніх досліджень, які стосуються розладів розвитку і медичних станів, які можуть впливати на освітній процес і успішність дитини.

Було розглянуто сучасні класифікації, критерії діагнозів, діагностику і лікування в розрізі доступних в Україні можливостей; обговорено найбільш нагальні питання, з якими спікер стикається в щоденній практиці, а також надані відповіді на запитання:

Що може викликати особливі освітні потреби з точки зору медицини?
Що таке розлади розвитку?
Які обстеження потрібні?
Як вони лікуються?
Який прогноз у розладів розвитку?
Де можна дізнатися більше?


Серед учасників відбувся розіграш книги «Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування: підручник» Автори: І.Я. Губенко, О.С. Карнацька, О.Т. Шевченко.

22.04.2021

Тренінг тренерів ІО


22 квітня 2021 року на платформі Teams (Microsoft) відбулась презентація Модуля 7 «Забезпечення інклюзивного освітнього середовища» онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, організованих Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія) за участі Тетяни Волошиної, завідувачки ОРЦПІО.22.04.2021

Підвищення кваліфікації 

22.04.2021 р. відповідно до плану-графіку КПК керівників (фахівців) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти) ДЗВО «Університету менеджменту освіти» на 2021 р. відбулося практичне заняття (онлайн) «Створення персонального сайту викладача (керівника) засобами інструментів Google sites» доцента кафедри ВОСІКТ, кандидата педагогічних наук Людмили Кондратової, в якому взяли участь методисти ОРЦПІО Ольга Лоцман і Наталія Марко.


На занятті були опрацьовані наступні теоретичні питання:

 • Що таке портфоліо.
 • Мета створення портфоліо.
 • Портфоліо педагогічного працівника.
 • Основна мета портфоліо.
 • Різновиди професійного портфоліо.
 • Типи портфоліо.
 • Типи електронного портфоліо залежно від цілей.
 • Практична значимість електронного портфоліо для педагога.
 • Практична значимість підготовки електронного портфоліо для адміністрації.
 • Структура електронного портфоліо.

Під час заняття слухачі курсів підвищення кваліфікації мали можливість у реальному часі під керівництвом і за допомогою підказок Людмили Григорівни Кондратової створити самостійно свій персональний сайт і своє особисте електронне портфоліо.
Результатом, отриманих теоретичних знань і практичних навичок став розвиток особистісного потенціалу слухачів курсу у контексті  удосконалення використання сучасних технологій у професійній діяльності.
20-21.04.2021

Підвищення кваліфікації

20–21.04.2021 р. фахівці ОРЦПІО взяли участь у Міжнародній онлайн-конференції «46=47. Арифметика перспектив для дітей із синдромом Дауна», яку організувала Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром» за підтримки Міністерства освіти та науки України на підтримку спеціалістів Інклюзивно-ресурсних центрів щодо супроводу дітей із синдромом Дауна в освітньому просторі.


16.04.2021

Підвищення кваліфікації

16.04.2021 року у рамках XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи», за підтримки Українського Монтессорі центра (https://ukr-montessori.com.ua/) на платформі ZOOM для фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти і психології, відбувся майстер-клас Катерини Глушенко, кандидатки педагогічних наук, доцента кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Психологічний супровід батьків дітей з порушеннями психофізичного розвитку». У заході взяла участь Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.15-16.04.2021

Підвищення кваліфікації

15-16 квітня 2021 року методисти ОРЦПІО Лоцман Ольга та Марко Наталія взяли участь у ХІv Міжнародній науково-практичній конференції «Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи» (онлайн). 


Розпочалася конференція з вітального слова ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича. До участі у пленарному засіданні були залучені представники з Польщі, Словаччини, Білорусії, Норвегії.
Протягом двох днів учасники мали можливість відвідати різні майстер-класи та круглі столи за актуальними на сьогоднішній день напрямами:
 • Сучасні аспекти інклюзії в Україні та Європі;
 • Безперервна освіта в Україні та Європі;
 • Проблеми організації логопедичного супроводу дітей на сучасному етапі становлення освіти;
 • Психосоціальне функціонування сім’ї, що виховує дитину з ООП;
 • Проблеми підготовки фахівців спеціальності «016 Спеціальна освіта» до роботи в закладах загальної освіти з інклюзивною формою навчання.

14.04.2021

Підвищення кваліфікації


14.04.2021 відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації керівників (фахівців) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» на 2021 р., відбувся спецкурс (онлайн) «Психологічні особливості попередження конфліктів у професійній діяльності працівників ІРЦ» старшого викладача Олени Антонівни Прокопенко, в якому взяли участь методисти ОРЦПІО Ольга Лоцман і Наталія Марко.


Під час спецкурсу були розглянуті наступні питання:
- аналіз і систематизація досліджень у вітчизняній і зарубіжній психології здоров’я;
- поглиблення розуміння багатомірного феномену здоров’я та термінологічні складності в позначенні того чи іншого його аспекту;
- оволодіння психологічними методами відновлення та збереження здоров’я людини;
- стимуляція відповідальності за своє здоров’я;
- формування прагнення здорового способу життя;
- усвідомлення потреби свого існування та існування людства в цілому. 
Під час спецкурсу слухачі курсів підвищення кваліфікації мали можливість визначити особистій рівень психологічного здоров’я. Також було практично відпрацьовано психологічний практикум «Як ви ставитесь до змін?» (за опитувальником «Як ви ставитесь до змін?» К. Фрайлінгер, І. Фішер), що дало можливість визначити свій тип (традиціоналіст, реаліст, вільнодумець). 

08.04.2021

Тренінг для тренерів

08.04.2021 відбулося навчання за Модулем 6 онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, організованих Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія) на  платформі Teams (Microsoft), у якому прийняла участь Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.31.03.2021

Підвищення кваліфікації

31.03.2021 у додатку Google Meet відбувся вебінар: «Такі ж як ми, але інші. Як комунікувати з дітьми з аутизмом» (до Міжнародного дня поширення інформації про аутизм) за участю Зоряни Вуїв, лікаря педіатра-неонатолога, спеціаліста по альтернативній комунікації PECS, спеціаліста по сенсорній інтеграції, голови правління благодійної організації «Фонд «Крила віри». У заході прийняли участь фахівці ОРЦПІО.


30.03.2021

Підвищення кваліфікації

30.03.2021 відбулась онлайн конференція «Від експертів професіоналам: сучасний погляд на принципи корекційної роботи з дітьми з РАС та ефективної взаємодії з їх родинами», в якої прийняла участь Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.

25.03.2021

Підвищення кваліфікації

25.03.2021 року методист ОРЦПІО Ольга Лоцман взяла участь у вебінарі для фахівців «Готовність дитини до навчання у школі. Нейропсихологічний підхід». Тренер Тетяна Ахутіна, доктор психологічних наук, професор, спеціаліст  у галузі нейропсихології і психолінгвістики, послідовниця О. Р. Лурії, колега і співавтор  О. О. Леонтьєва. 
На вебінарі Тетяна Василівна розповіла про:
· ризики, які несуть в собі труднощі навчання;
·  часті варіанти відставання готовності до школи;
· найважливіші нейропсихологічні проби, які допоможуть оцінити готовність дитини до школи;
·  методи профілактики труднощів навчання, їх ефективне застосовувати в роботі задля допомоги дітям вчитися легко і з задоволенням.
По закінченню вебінару було виділено час для запитань і відповідей.


25.03.2021

Підвищення кваліфікації

25.03.2021 р. методист Обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Ольга Лоцман взяла участь у вебінарі «Синдром емоційного вигорання. Ознаки. Причини. Профілактика». Захід проходив у межах проекту «Простір підтримки» БО «БФ Карітас Запоріжжя», спікер –   магістр Київського Університету сучасних знань та волонтер БО «БФ «Карітас Запоріжжя» - Дар'їна Ольга (психоаналітик, підготовка Південно-Східного інституту психоаналізу).


Мета вебінару: Розвинути навички визначення синдрому емоційного вигорання на ранніх стадіях. Розглянути методи психопрофілактики та самодопомоги (саморегуляції).На вебінарі було розкрито наступні теми:

ü  Що означає синдром емоційного вигорання. Його ознаки.

ü  Категорії̈ людей̆, найбільш схильні до виникнення синдрому емоційного вигорання. Фактори розвитку синдрому емоційного вигорання.

ü  Стадії̈ емоційного (професійного) вигорання.

ü  Причини синдрому емоційного вигорання. Профілактика.

По закінченню вебінару слухачі мали змогу задати нагальні запитання спікерці і отримати змістовні відповіді. 
25.03.2021

Перший Всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з інклюзивної освіти


25.03.2021р. відбулась зустріч учасників онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, з теми «Індивідуалізація процесу навчання дітей з ООП в умовах інклюзії» (Модуль 5, частина 4), організована Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія), в якому взяла участь Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО. 


Модуль спрямований на формування у слухачів наступних компетенцій: 
 Здатність планувати навчання по темі Модуля 5 для різних груп слухачів
 Знання і розуміння базових понять і принципів індивідуалізації процесу навчання
 Застосування принципів індивідуалізації в плануванні та організації навчального процесу для дітей з ООП, а також в оцінці результатів навчання
 Уміння правильно використовувати висновки комплексної оцінки розвитку дитини для індивідуалізації процесу навчання, зокрема для розробки і реалізації


23.03.2021

23 березня 2021 р. методист ОРЦПІО Наталія Марко взяла участь у  завершальному онлайн вебінарі тренінгу «Українська на щодень для професійного зростання», який було організовано для співробітників КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Тренери: Галина Корицька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних  дисциплін та Людмила Корчева, вчитель української мови та літератури Запорізької ЗОШ №75 Запорізької міської ради.


Метою тренінгу було створення належних умов для вивчення української мови громадянами України, підсилення фахової підготовки педагогічних працівників у формуванні компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої особистості. Навчання тривало п’ять тижнів (30 академічних годин). Умовою проходження тренінгу було опрацювання матеріалів п’яти модулів, виконання залікових робіт та активна участь у вебінарах.
Розпочався вебінар із дарування компліментів, кожен з учасників мав можливість висловитися та похвалити себе за щось, що значно підвищило мотивацію та настроєвість. Об’єднавшись у групи за допомогою Zoom кімнат, педагогічні працівники інституту виконували різноманітні інтерактивні та цікаві завдання. Підводячи підсумки роботи, тренерки подякували присутнім за плідну співпрацю та висловили надію на те, що отриманні знання, допоможуть використовувати українську мову як державну для духовного, культурного,  національного самовияву та професійного розвитку.   

18.03.2021

Підвищення кваліфікації

10.03.2021 відбулося семінарське заняття (онлайн) «Хмарний сервіс «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН» кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології управління Валерія Киричук, в якому взяли участь методисти ОРЦПІО Ольга Лоцман і Наталія Марко, відповідно до розкладу підвищення кваліфікації керівників (фахівців) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти.


Під час семінарського заняття були розглянуті наступні питання:

- Невідповідність мети, форми і змісту освіти сучасному цивілізованому запиту.

- Модель саморегуляції особистісного розвитку.

- Про переорієнтацію з процесу «урокодавства» на особистісний розвиток.

- Про реальну індивідуалізацію освіти в кожній школі.

- Об’єктивна інформація про стан розвитку дитини (рівні аналітики: особистість – група – клас – шкільний колектив.

- Підвищення ефективності освітнього процесу за допомогою «Універсал – онлайн» (продукт міждисциплінарного синтезу).


Сервіс «УНІВЕРСАЛ – ОНЛАЙН» являє собою інтегрований інструментарій, який уможливлює впровадження індивідуалізованої особистісно-розвивальної системи в закладах освіти за існуючих фінансових, кадрових і організаційних обмежень – економлячи час та полегшуючи працю.
На наш погляд «Універсал – онлайн» – це сучасний і дуже потужний інструмент у роботі освітян. Цей продукт може безкоштовно протестувати кожний бажаючий. Більш того, Валерій Олександрович дає можливість безкоштовно користуватися цією платформою інклюзивно-ресурсним центрам, після попередньої реєстрації або зв’язавшись з автором і розробником сервісу «УНІВЕРСАЛ – ОНЛАЙН» Киричук В. О.
kyrichuk@ukr.net
(095)202-87-77
(066)662-41-61  skype - kyrichuk1
Сайт «УНІВЕРСАЛ – ОНЛАЙН» сервіс управління освітнім процесом.
https://universal-school.com/online_test


16.03.2021

Підвищення рівня професійної компетентності

16 березня 2020 року педагогічні працівники Обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти прийняли участь у вебінарі «Умови успішного навчання дітей з розладами аутичного спектру у закладах освіти. Лайфхаки для батьків та фахівців», який підготувала Скрипник Тетяна - професорка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Голова Ради ГО «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц», автор навчально-методичних розробок.  

Тетяна Вікторівна розкрила основні етапи підготовки дитини з розладами аутистичного спектру до навчання у закладі освіти, а саме нормалізацію психофізіологічного стану дитини, становлення соціально-комунікативної сфери дитини з аутизмом, формування основ навчальної діяльності. Впродовж вебінару учасники мали можливість задати спікеру запитання в чат, а по закінченню, за найбільш вдале запитання, пані Тетяна подарувала учасниці одну із своїх книг. 

12.03.2021

Підвищення кваліфікації

12.03.2021 відбулося практичне заняття «Соціально-психологічні механізми впливу в професійній діяльності працівників Інклюзивно-ресурсних центрів» для учасників дистанційного курсу підвищення кваліфікації «Керівники (фахівці) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти)». в якому взяли участь методисти ОРЦПІО Ольга Лоцман і Наталія Марко.


На занятті, яке проводила  старший викладач кафедри психології управління, сертифікований тренер, психолог NLP практик, NLP майстер Прокопенко Олена Антонівна, були опрацьовані теоретичні питання і виконані практичні вправи:

-         Теоретичний аспект: Сутність соціально-психологічного впливу у професійній діяльності. Механізми соціально-психологічного впливу. Методи соціально-психологічного впливу.

-         Практичні вправи: Застосування методів соціально-психологічного впливу. Техніки соціально-психологічного впливу у професійній діяльності.

Результатом, отриманих теоретичних знань і практичних навичок став розвиток особистісного потенціалу слухачів курсу у контексті соціально-психологічного впливу у професійній діяльності.11.03.2021

Перший Всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з інклюзивної освіти

       11.03.2021р. відбулась зустріч учасників онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, з теми «Індивідуалізація процесу навчання дітей з ООП в умовах інклюзії» (Модуль 5, частина 3), організована Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія), в якому взяла участь Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.Модуль 5. Індивідуалізація процесу навчання дітей з ООП в умовах інклюзії (частина 3)  спрямований на формування у слухачів наступних компетенцій:  ,

 Здатність планувати навчання з теми Модуля 5 для різних груп слухачів

 Знання і розуміння базових понять і принципів індивідуалізації процесу навчання

 Застосування принципів індивідуалізації в плануванні та організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами, а також в оцінці результатів навчання

 Уміння правильно використовувати висновки комплексної оцінки розвитку дитини для індивідуалізації процесу навчання, зокрема для розроблення і реалізації ІПР.   


27.02.2021

Підвищення кваліфікації

Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» на 2021р. 27.02.2021р. відбувся спецкурс (онлайн) «Тайм-менеджмент як тренд в організації праці керівника/фахівця» кандидатки педагогічних наук, доцентки кафедри менеджменту освіти та права Любченко Надії Василівни, в якому взяли участь методисти ОРЦПІО Ольга Лоцман та Наталія Марко.

 

Під час спецкурсу були розглянуті наступні питання:

 •         Як бути в тренді?;
 •        Тайм-менеджмент в організації праці (актуальність, семантика, технології);
 •        Професійна компетентність фахівця, як чинник підвищення продуктивності праці;
 •        Самоменджмент та основні його напрями.

Також, Н.В. Любченко запропонувала слухачам виконати практичні вправи («Вправа швидкого запису», вправа «3 цілі за 30 секунд»,  метод «10 цілей від Брайана Трейсі») та надала рекомендації щодо раціонального управління своїм часом.


25.02.2021

Перший Всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з інклюзивної освіти

         25.02.2021 року відбулася чергова зустріч учасників онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, організована Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія).на платформі Teams (Microsoft) за участі Тетяни Волошиної, завідувачки ОРЦПІО. Учасники заходу засвоювали зміст Модулю 5. Індивідуалізація процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії (частина 2).


Модуль спрямований на формування у слухачів наступних компетенцій: 

 Здатність планувати навчання по темі Модуля 5 для різних груп слухачів

 Знання і розуміння базових понять і принципів індивідуалізації процесу навчання

 Застосування принципів індивідуалізації в плануванні та організації навчального процесу для дітей з особливими освітніми потребами, а також в оцінці результатів навчання

 Уміння правильно використовувати висновки комплексної оцінки розвитку дитини для індивідуалізації процесу навчання, зокрема для розроблення і реалізації індивідуальної програми розвитку.

У тренінгу прийняли участь: Лариса Шевчук, Агнесія Ефтоді, Галина Булат Лумос; Вікторія Заярнюк, заступник директора СЗШ; Лариса Самсонова, МОН.

18.02.2021

Підвищення рівня професійної компетентності

18 лютого 2021 року  педагогічні працівники Обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти прийняли участь у вебінарі  «Можливості та функціонал Zoom: як організувати онлайн-подію», який відбувся в межах проекту «Акселератор цифрової трансформації: посилення впливу ОГС завдяки впровадженню технологій», що реалізується Ресурсним центром ГУРТ за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.


Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження змушують нас  все частіше використовувати цифрові інструменти для організації своєї роботи. У пошуках нових можливостей та ідей фахівці ОРЦПІО підвищують свою кваліфікацію на онлайн-заходах.

Спікери вебінару Мазипчук Максим та Микола Кондратьєв докладно розповіли слухачам, як обирати формати заходів в ZOOM, як використовувати функціонал ZOOM (breakout rooms, White board та ін.) для організації ефективних навчальних заходів, воркшопів та конференцій, як одночасно транслювати заходи на FB та You Tube, як зберігати відео у хмарі, можливості синхронного перекладу та інші цікавинки, що знадобляться для роботи. Упродовж трансляції спікери відповідали на запитання учасників.

Посилання на запис вебінару

Ресурсний центр ГУРТ: Портал суспільно активних громадян - Главная | Facebook11.02.2021

Тренінг тренерів

11.02.2021 була пройдена перша частина Модуля 5  «Індивідуалізація процесу навчання дітей з ООП в умовах інклюзії» (частина 1) онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, організованих Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія) на платформі Teams (Microsoft) за участі Тетяни Волошиної, завідувачки ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР.Модуль спрямований на формування у слухачів наступних компетенцій:

§ Здатність планувати навчання по темі Модуля 5 для різних груп слухачів

§ Знання і розуміння базових понять і принципів індивідуалізації процесу навчання

§ Застосування принципів індивідуалізації в плануванні та організації навчального процесу для дітей з ООП, а також в оцінці результатів навчання

§ Уміння правильно використовувати висновки комплексної оцінки розвитку дитини для індивідуалізації процесу навчання, зокрема для розробки і реалізації ІПР

Учасники тренінгу, за традицією, отримали домашнє завдання, яке складається з наступного завдання:    розробити три приклади трансформації потреб дитини в цілі навчання для ІПР на основі розробленого в Модулі 4 Висновку КО; напишіть рефлексію у власному блозі.

Протягом тренінгу були розглянуті наступні питання:

Модератор: Лариса Шевчук, Лариса Самсонова 

Введення в Модуль 5 Лариса Самсонова, МОН

Аналіз виконання домашнього завдання Модуля 4 (частина 3) Лариса Шевчук, Лумос

Брейнштурм «Індивідуалізація навчання - що? хто? як? де? » Лариса Самсонова, МОН, Лариса Шевчук, Лумос

Актуальні підходи до навчання дітей з ООП Агнеса Ефтоді,  Експерт з інклюзії, Лумос Забезпечення індивідуалізації процесу навчання дітей з ООП Лариса Самсонова, МОН

Підсумки дня. Домашнє завдання Лариса Самсонова (МОН), Галина Булат, Лариса Шевчук (Лумос)


01.02.2021

Підвищення кваліфікації

01.02.2021 розпочалися дистанційні курси підвищення кваліфікації методистів ОРЦПІО Ольги Лоцман та Наталії Марко за категорією «Керівники (фахівці) Інклюзивно-ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти)». КПК організовані кафедрою психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, куратор курсів Москальова Алла Степанівна, професор кафедри психології управління.


Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» на 2021р., наказу КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР від 13.01.2021 № 018 навчання буде проходити у ІІІ етапи:

І етап (01.02.- 05.02.21р) дистанційне навчання;

ІІ етап (06.02–22.05.21р) самостійна робота;

ІІІ етап (24.05.–28.05.21р) дистанційне навчання;

Розклад занять


28.01.2021

Перший Всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з інклюзивної освіти

28.01.2021 року відбувся тренінг для тренерів інклюзивної освіти: Модуль 4 «Особливості оцінки та складання Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини» (частина 3), в якому прийняла участь Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.


Модуль спрямований на формування у слухачів наступних компетенцій:
         Здатність навчати різні групи слухачів по темі Модуля 4
         Знання процедури оцінки розвитку дитини з метою виявлення особливих освітніх потреб
         Співвідношення теоретичних концепцій індивідуального розвитку дитини з освітньою практикою, особливо у визначенні особливих освітніх потреб
         Здатність правильного формулювання висновків комплексної оцінки розвитку дитини, як основа для визначення цілей і заходів індивідуальної програми розвитку


20.01.2021

Вебінар «Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами»

20.01.2021 з  висвітлення проблеми «Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» розпочався цикл вебінарів «Роль освітян у системі турботи про психічне здоров'я дітей та молоді». Вебінар організований Центром здоров'я та розвитку «Коло сім'ї» в межах проекту «Психічне здоров'я для України» за підтримки Швейцарії, Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, управління освіти Львівської міської ради. На заході підвищували рівень своєї професійної компетентності  фахівці ОРЦПІО.


Доповідачами вебінару була Мішель Хені, професор Каліфорнійського університету, президент Інституту CHIME, та Амі Ханреді співробітник університету штату Каліфорнія м. Нортридж, які акцентували увагу на можливості навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в закладах загальної середньої освіти та надавали приклади з власного досвіду, спілкуючись з педагогами закладів освіти України. Доповіді мали практичну спрямованість, супроводжувались презентаціями та відеоматеріалами, що викликало цікавість і довіру цільової аудиторії.
Цикл вебінарів «Роль освітян у системі турботи про психічне здоров'я дітей та молоді» триватиме до червня 2021 р.


22.12.2020

Перший Всеукраїнський онлайн-курс для тренерів з інклюзивної освіти

22 грудня 2020 року відбулась презентація другої частини Модуля 4 «Особливості оцінки та складання Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (частина 2)» онлайн курсу для тренерів інклюзивної освіти, організованого Міністерством освіти та науки України спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія)., за участі Тетяни Волошиної, завідувачки ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Модуль спрямований на формування у слухачів наступних компетенцій:
 Знання процедури оцінки розвитку дитини з ціллю виявлення особливих освітніх потреб
 Співвідношення теоретичних концепцій індивідуального розвитку дитини з освітньою практикою, особливо у визначенні ООП
 Здатність правильного формулювання висновків комплексної оцінки розвитку дитини, як основа для визначення цілей і заходів ІПР
 Здатність навчати різні групи слухачів по темі Модуля 417.12.2020

17.12.2020 одночасно на платформі ZOOM і на YouTube відбувалася трансляція практичного вебінару з міжнародною участю «Батьки: інклюзія і дистанційне навчання», організований ГО «Соціальна перспектива», у якому взяла участь методист ОРЦПІО Ольга Лоцман. Захід відвідали близько 600 осіб (батьки дітей з ООП, освітяни).

    На вебінар були запрошені експерти, практики, батьки, які розповідали про свій досвід, ділилися порадами та корисними лайфхаками. Спікери розповіли про те, як мотивувати, навчати дітей з особливими освітніми потребами, взаємодіяти з учителями та самою дитиною.

    Програма

          

      27-28.11.2020

27-28.11.2020 відбувалася Всеукраїнська онлайн конференція Здоров’язбережувальне освітнє середовище в сучасній школі. У заході взяли участь методисти ОРЦПІО Ольга Лоцман, Наталія Марко, Ганна Шаповалова.
    Теми тренінгів конференці
Психотравми та психосоматичні прояви у дітей. Як з цим працювати
Психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі
Ефективні інструменти здоров’язбережувальних технологій
Електронні журнали. Практика.
Інклюзивна освіта – від основ до практики. Нормативно-правові засади.
Здоров’я вчителя та учня: практичні прийоми захисту
Особистий розвиток вчителя: планування, дії.
Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
 Як стати улюбленим учителем НУШ. Креативні ідеї - від інтегрованого уроку до тематичного тижня.
Медіаграмотність як сукупність найважливіших життєвих навичок в інформаційно-цифровому суспільстві
Оцінювання під час дистанційного та змішаного навчання: інструменти Classtime та Classroom.
-   Лепбукінг, як засіб для реалізації STEAM освіти початкової та середньої школи.
    Платформа Інститутів післядипломної педагогічної освіти "ІППО" https://ippo.com.ua

27-29.11.2020

27-29.11.2020 одночасно на платформі ZOOMі на YouTube відбувалася трансляція онлайн-проєкту «Серія вебінарів для освітян «Інклюзивне навчання та дистанційна освіта», організована ГО «Соціальна перспектива». Цю подію в реальному часі відвідали понад 1400 людей, які активно залучені в процес інклюзивної освіти. У заході взяла участь методист ОРЦПІО Ольга Лоцман.
Цей тренінг для усіх учасників інклюзивного освітнього процесу: асистентів учителя, учителів інклюзивних класів, психологів, соціальних педагогів, фахівців інклюзивних ресурсних центрів, адміністрації закладів освіти, батьків дітей з особливими освітніми потребами.
    У програмі вебінару.
- Основні принципи інклюзивного навчання та їх поєднання з роботою в дистанційному режимі.
- Індивідуалізація навчання особливої дитини та комплексний підхід.
- Ефективні завдання для роботи з класом та особливою дитиною.
- Створення доступного та недискримінаційного навчального контенту
- Про критерії оцінювання особливої дитини.
- Досвід Грузії, Вірменії, Білорусі та Казахстану з питань інклюзивного навчання.
- Досвід оцінювання та роботи з особливою дитиною у публічних школах США
- Презентація цікавих міжнародних ініціатив від партнерів проекту.
- усі учасники мали можливість отримати безкоштовний сертифікат на 9 годин встановленого зразка із зазначенням таких ключових компетентностей:
- створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі;
- мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;
- управлінська компетентність.
    Для отримання СЕРТИФІКАТУ учасник мав бути присутній на усіх 3 вебінарах (організатори присутність перевіряли по заповненим реєстраційним відомостям) та пройти тестування.
    Всі, хто приділяє увагу до питань інклюзивної освіти, пропонуємо Вам виділити час і долучитися в реальному часі на такі самі семінари у грудні: 9-11.12.20 та 21-23.12.20.
    Залиште заявку на участь і не пошкодуєте:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScL0JDEsGycYW.../viewform
    Уся діяльність ГО "Соціальна перспектива"  висвітлювалась не лише у ЗМІ, а й у групі на Facebook
https://www.facebook.com/groups/socialperspective/

27.11.2020

27.11.2020 на платформі Zoom відбувся онлайн  вебінар «Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП», організований Тренінговим центром «Академія талановитих керівників». У заході взяла участь Ольга Лоцман, методист ОРЦПІО.
    Спікерка Сисоєва Катерина Володимирівна ознайомила слухачів з основними закономірностями розвитку дитини з ООП; розкрила діагностичний аспект сенсомоторного розвитку дитини (за Е.Кіпхардом); приділила увагу неупередженому відношенню до дитини з ООП; висвітлила тонкощі просвітньої роботи з батьками, при здійсненні психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

Немає коментарів:

Дописати коментар