Про нас

Основними завданнями 
Запорізького обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти є:
1) здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;
2) методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами;
3) здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у Запорізькій області;
4) проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі — комплексна оцінка) і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах у Запорізькій області за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
5) підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання  дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків.


    Завідувач ОРЦ
    Волошина Тетяна Анатоліївна


      Копитін Іван Володимирович


       Методист
       Напрями професійної діяльності:
       - професійний розвиток практичних психологів;
       - інклюзивна освіта;
       - психологічний супровід батьків дітей з особливиим освітніми потребами;
       - методологічне мислення практичних психологів;
       - системо-миследіяльнісна методологія.
                   
Публікації:
1. Копитін І. В. Наукові підходи щодо розуміння сутності сучасної методології науки. Проблеми сучасної психології. 2018.  № 1 (13).  C. 67-73.   URL: http://psyjournal.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/113_2018-67-72.pdf. 
2. Копитін І. В. Характеристика методологічного мислення сучасного фахівця. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". 2018.  Т. 1 (23).  № 37 (4).  C. 242-250.
3. Копитін І. В. Феномен професійного мислення в сучасній психологічній науці // http://psytir.org.ua/upload/journals/3.22/authors/2019/Kopytin_I_V_Fenomen_profesiynoho_myslennia_v_psykholohii.pdf
        Портфоліо

               
       

Комментариев нет:

Отправить комментарий