Тренінги

Тренінг ОРЦПІО

25-29.09.2023 відбувся тренінг “Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання”, тренери  Тетяна ВОЛОШИНА та Наталія МАРКО, завідувач та методист ОРЦПІО.  У тренінгу взяли участь 49 педагогічних працівників (асистенти вчителів) закладів загальної середньої освіти Широківської громади

Успішному впровадженню інклюзивної освіти сприяє підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, тому основними завданнями тренінгу було:

надати учасникам тренінгу знання щодо основних організаційних засад інклюзивного навчання учнів з ООП;

сформувати здатність та готовність педагогів до системного кваліфікованого супроводу дітей з ООП в інклюзивних класах.

Впродовж п'яти днів асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти підвищували рівень професійної компетентності за такими напрямами: створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами. По завершенню тренінгу отримали знання щодо основних організаційних засад інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами, виявлення освітніх труднощів та рівнів підтримки у ЗО, роботи команди психолого-педагогічного супроводу, складання індивідуальної програми розвитку для дитини з ООП у дистанційному форматі тощо. Відмінно виконали залікові робіти та успішно освоїли програму тренінгу «Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах  інклюзивного навчання». 


Тренінг

22-31.05.2023 відбувся тренінг “Логопедичний супровід дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах інклюзивного навчання”, категорія учасників: вчителі-логопеди закладів освіти. Впродовж заходу учасники підвищували рівень професійної компетентності щодо логопедичного супроводу дітей в інклюзивних групах ЗДО, що позитивно вплине на якість інклюзивного навчання осіб з ООП в закладах освіти та допоможе більш ефективно здійснювати процес його організації.


Тренінг

22-31.05.2023 відбувся тренінг «Синдром дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: діагностика та корекція», тренер Наталія Марко методист обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. 

Впродовж навчання учасники тренінгу опрацьовували матеріали щодо особливостей поведінки гіперактивних дітей вдома та закладі освіти, ознайомилися з діагностичним інструментарієм та корекційними іграми/вправами для дітей з СДВГ, приймали активну участь у вебінарах, виконували самостійні роботи та інтерактивні вправи, розробили рекомендації для педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з СДВГ у закладі освіти.

Тренінг ОРЦПІО

08-16.05.2023 відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах інклюзивного навчання», спікер Тетяна ВОЛОШИНА, завідувач ОРЦПІО.

Успішному впровадженню інклюзивної освіти сприяє вдосконалення системи підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, що обумовлює створення освітньої програми та проведення тренінгу «Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах  інклюзивного навчання». Впродовж навчання, яке сприяло підвищенню рівня професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивних груп закладів дошкільної освіти були опрацьовані такі питання: 

Державно-громадське управління інклюзивною освітою

Характеристика мережі закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами. 

Основні організаційні засади інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами на рівні закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами

Особливості психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків

Системний кваліфікований супровід дітей з особливими освітніми потребами 

Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища.

Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини 

Індивідуальна програма розвитку

Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання. 

Виявлення освітніх труднощів дітей в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

Психологічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Тренінг

26.04-05.05.2023 відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання» для вчителі, асистентів вчителів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти, спікер Тетяна Волошина, завідувач ОРЦПІО.

Інклюзивне навчання - один з пріоритетних напрямів державної політики у сфері освіти в Україні, метою якого є реалізація права на якісну освіту осіб з особливими освітніми потребами. В закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчання дітям з особливими освітніми потребами забезпечується індивідуальний підхід з орієнтацією на їхні сильні сторони, надаються додаткові спеціальні послуги, здійснюється адаптація та модифікація (за необхідністю) навчального предмета (інтегрованого курсу) з урахуванням особливостей психофізичного розвитку та навчально-пізнавальної діяльності дитини. На кожну дитину з ООП групою фахівців (команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами) з обов’язковим залученням батьків, складається індивідуальна програма розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг для розвитку дитини. Саме ці питання були розглянуті педагогічними працівниками (11 осіб) інклюзивних класів впродовж тренінгу.

Тренінг

24.04-03.05 відбувся тренінг «Кейс цифрових інструментів для роботи з дітьми з ООП» для педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Впродовж тренінгу 12 учасників працювали з матеріалами, розміщеними на платформі Moodle, брали активну участь у вебінарах, виконували самостійні роботи, підготовлені тренером Наталією Марко, методистом обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

Питання, які розглядались:

  1. Особливості надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП у дистанційному форматі;

  2. Цифрові інструменти для роботи з дітьми з особливими освітніми потребам: LearningApps, Kahoot, Mentimeter, Wizer.me, Vocaroo, Wordwall, онлайн-дошки (Jamboard, Lino, Padlet, Classroomscreen, Flinga), Thisissand,

 Neonflames та інші.

По завершенню тренінгу учасники навчилися за допомогою онлайн-інструментів створювати власний інтерактивний контент для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

                                      

Тренінг он-лайн

28,30.10.2021 відбувся тренінг  «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти», який було замовлено Комунальним закладом «Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Кам’янсько-Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області. Впродовж тренінгу 17 педагогічних працівників закладу працювали з матеріалами, розміщеними на платформі Moodle, приймали активну участь у вебінарах, виконували самостійні роботи, підготовлені тренером Тетяною Волошиною, завідувачкою обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

                                                                          Тренінг он-лайн

26-27.10.2021 у дистанційному форматі відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти», організований для вчителі, асистентів вчителів; вихователів Комунального закладу «Преславська гімназія імені академіка Миколи Державіна» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області (директор – Тетяна Саввова). Впродовж двох днів 17 педагогічних працівників закладу аналізували нові нормативно-правові документи, які стосуються інклюзивного навчання, ознайомлювались з категоріями освітніх потреб та рівнями підтримки учнів з особливими освітніми потребами. Тренер Тетяна Волошина, завідувачка обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.


 05-06.10.2021р.

05-06.10.2021р. на базі Центру  професійного розвитку  педагогічних  працівників м. Енергодар відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти», тренер Тетяна Волошина, завідувачка ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. Педагогічні працівники (15 осіб) закладів дошкільної освіти м. Енергодар знайомились з особливостями організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, з новою нормативно-правовою базою щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з Порядком організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530  та  визначались як зорієнтуватися у категоріях освітніх потреб і рівнях підтримки дітей із ООП.

17.06-18.06.2021

Тренінг онлайн

17-18.06.2021 відбувся тренінг  «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти». 16 педагогічних працівників закладів освіти мали можливість ознайомитись з Програмою тренінгу та отримати відповіді на нагальні питання щодо організації інклюзивного навчання від тренера Тетяни Волошиної, завідувачки ОРЦПІО.

09.06-11.06.2021

Тренінг онлайн


09-11.06.2021р. відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти» (16 години), в якому прийняли участь 32 педагогічних працівника Комунального закладу «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Запорізької обласної ради. Тренер Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО. 

07.06-08.06.2021

Тренінг онлайн


07-08.06.2021 на базі Запорізького навчально-виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти» (16 години), на якому були присутні 16 педагогічних працівників закладу. Тренер Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО

02.06-03.06.2021

Тренінг онлайн


02-03.06.2021 На платформі Zoom відбувся тренінг  «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти», на якому були присутні педагогічні працівники (34 особи)

Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької обл. Тренер тренінгу Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.

17.05-19.05.2021

17-19.05.2021р. відбувся тренінг «Синдром дефіциту уваги та гіперактивності: діагностика та корекція» для практичних психологів закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів, тренер методист ОРЦПІО Наталія Марко.


Протягом трьох днів учасники вивчали особливості перебігу, причини, ознаки та типи синдрому дефіциту уваги та гіперактивності  у дітей. Ознайомились з діагностичним інструментарієм, необхідним для роботи практичному психологу та особливостями корекційно-розвиткової роботи з дітьми з СДУГ.

17.05-19.05.2021

17.05-19.05.2021 відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання» для асистентів вчителів, вчителів інклюзивних класів, корекційних педагогів закладів загальної середньої освіти, тренер Ганна Шаповалова методист ОРЦПІО. Мета тренінгу - сформувати в педагогів ЗЗСО з інклюзивним навчанням професійні компетентності щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з інтелектуальними порушеннями.

26.04.2021

Тренінг онлайн


26.04.-28.04.2021р. відбувся тренінг  «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти» для педагогічних працівників інклюзивних класів/груп закладів дошкільної та загальної середньої освіти, тренер Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

22.04-24.04.2021

Тренінг онлайн

22.04.-24.04.2021р. відбувся тренінг  «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти» (16 години). Мета тренінгу: підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників щодо організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Категорія учасників: вчителі, асистенти вчителів; вихователі, асистенти вихователів інклюзивних класів/груп Запорізької гімназії 77 Запорізької міської ради (18 осіб), тренер Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР.  


16.02-18.02.2021

Тренінг онлайн 

16-18.02.2021р. відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти», тренер Тетяна Волошина, завідувачка обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. Педагогічні працівники закладів освіти м. Запоріжжя та Запорізької області прийняли участь у вебінарах, на яких була надана інформація про мережу закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зроблено аналіз Висновку психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини тощо. Учасники тренінгу мали можливість отримати відповіді на питання та поспілкуватись між собою.

21.01-22.01.2020

Тренінг онлайн 

21-22.01.2021р. відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти». 26 педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» знайомились з особливостями отримання загальної середньої освіти учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі/групи в умовах коледжу. Тренер Тетяна Волошина, завідувачка обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

07.12.2020

07.12.2020 року відбулася зустріч учасників групи № 2 онлайн курсу тренінгу для
тренерів інклюзивної освіти, організованих Міністерством освіти та науки України
спільно з Міжнародним благодійним фондом Lumos (Велика Британія) у додатку ZOOM за участі Тетяни Волошиної, завідувачки ОРЦПІО. Мета зустрічі: виконання домашнього завдання у межах Модуля 3 (частина 2): Індекс інклюзії як інструмент розвитку школи.

 

Тренінг онлайн

30.11.-02.12.2020р. відбувся тренінг «Організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти». Учасники: педагогічні працівники Комунального закладу НВК «Дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (32 особи), керівник тренінгу Тетяна Волошина, завідувачка ОРЦПІО.


Тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку»

9-10 вересня відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку» для педагогічних працівників Приморського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» та КЗ «Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Василівського району Запорізької області, керівник Тетяна Волошина завідувачка обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Протягом двох днів учасники тренінгу ознайомлювалися з національним законодавством про інклюзивну та спеціальну освіту, особливостями психофізичного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку.

Методист ОРЦПІО Марко Наталія розповіла присутнім про мережу  закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі із затримкою психічного розвитку та ознайомила з такими напрямами роботи інклюзивно-ресурсних центрів, як комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини, психолого-педагогічна та корекційно-розвиткова допомога дітям з ООП, співпраця ІРЦ з батьками та закладами освіти.

    Особливістю матеріалів, наданих старшим викладачем кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Мінаковою Іриною, було їх насиченість різноманітними інтерактивними вправами, а саме: «Витинанка», «Що таке толерантність», «Прищіпка» тощо.  

Фотозвіт

Очно-дистанційний тренінг 

  02.06.2020 на підставі листа Державної служби якості освіти України від 10.03.2020 № 01/01-23/439 «Про підготовку експертів» та на виконання Плану роботи управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області на 2020 рік, розпочалась підготовка освітніх експертів, які будуть залучатись до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти у Запорізькій області. 
 Освітні програми, за якими проводитиметься навчання складено на основі типових програм, рекомендованих Державною службою якості освіти України. Відповідно до орієнтовного переліку навчальних тем для підготовки освітніх експертів, обсяг освітньої програми підвищення кваліфікації складатиме 45 академічних годин. Навчальні заняття проводитимуться підготовленими регіональними тренерами, фахівцями територіального управління якості освіти у Запорізькій області в очно-дистанційному форматі на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. За результатами успішного завершення навчання слухачі отримують сертифікат КЗ «ЗОІППО» ЗОР про підвищення кваліфікації встановленого зразка. В навчанні приймає участь завідувач ОРЦПІО Тетяна Волошина (Лист управління Державної служби якості освіти у Запорізькій області від 26.05.2020 № 04-23/238 «Про проведення очно-дистанційних тренінгів для підготовки освітніх експертів у 2020 році»). 

 Тренінг «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти»

   14-15 січня 2020 року відбувся тренінг: «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти» для науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ «ЗОІППО» ЗОР (33 учасника), тренери Тетяна Волошина, Іван Копитін – педагогічні працівники Запорізького обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. Тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення».

Тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення»

 04-06.12.2019 р відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення», в якому прийняло участь 33 педагога міста Запоріжжя та Запорізької області, керівник завідувач ОРЦПІО Тетяна Волошина. 
Мета тренінгу: сформувати в педагогів закладів освіти з інклюзивним навчанням професійні компетентності щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями мовлення Протягом тренінгу педагогічні працівники приймали участь у різних формах командної роботи, зокрема нетворкінгу. 

Тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору»

   02-04.12.2019 р відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору», в якому прийняло участь 25 педагогів міста Запоріжжя та Запорізької області, керівник завідувач ОРЦПІО Тетяна Волошина. 
Мета тренінгу: підвищення рівеня професійної компетентності щодо психолого-педагогічного супроводу дитини з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання. Протягом тренінгу педагогічні працівники набували професійні знання та уміння щодо роботи з учнями з порушеннями зору; формували навички роботи з основними тифлозасобами в інклюзивному освітньому просторі. 

Тренінг «Використання МКФ для забезпечення інклюзивності освіти»

  12-15 листопада 2019 року  відбувся тренінг для тренерів «Використання МКФ для забезпечення інклюзивності освіти», який було організовано Міністерством освіти і науки України спільно с Міжнародним дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. В тренінгу прийняли участь: Тетяна Волошина – завідувач ОРЦПІО та директори ІРЦ Тетяна Колодіна і Наталя Головань 
   Мета тренінгу: підготувати національних тренерів з числа працівників ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти (РЦПІО) в обласних ІППО та інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) для навчання педагогічних працівників закладів дошкільної і загальної середньої освіти з використання Міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності (МКФ). 

Тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями інтелекту»

    28-30 жовтня 2019 року на базі КЗ "Гуляйпільська СЗШ-І" ЗОР відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями інтелекту» для педагогічних працівників закладу, на якому були присутні 40 педагогічних працівників. Керівник тренінгу - Тетяна Волошина, завідувач обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
  Учасники тренінгу підвищували педагогічну майстерність у здійсненні психолого-педагогічного супровід дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах спеціального закладу освіти; знайомились з основами організації психолого-педагогічного консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами, формами та стратегіями роботи з ними. Під час захисту проектів педагогами закладу були представлені есе з питань сприйняття соціумом дітей з ООП. 

 Тренінг-інтенсив

   07-09.10.2019 на базі КУ «Інклюзивно-ресурснгий центр» Токмацької районної ради Запорізької області відбувся тренінг-інтенсив «Комплементарна реабілітологія: інноваційні методи оцінювання та корекції порушень психофізичного розвитку у дітей в умовах інклюзивних закладів освіти», в якому прийняла участь завідувач ОРЦПІО Тетяна Волошина.
Програма тренінгу складалася з 3 блоків:
 • інноваційні методи діагностики та немедикаментозні засоби корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей в умовах інклюзивних закладів освіти; 
 • особливості корекційної роботи й організація психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з РАС;
 • сучасні методи моніторингу та відновлення психофізичного стану організму дітей і дорослих.
   ЇЇ (програму) реалізували: Наталія Базима – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології НПУ імені М.П.Драгоманова, коуч ВГО УАКП, технічний секретар Наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова. Олександр Мироненко - засновник авторської студії масажу, професійний масажист-реабілітолог, автор рекорду України «Найтриваліший безперервний сеанс масажу». Тетяна Станева – тренер-реабілітолог, нутриціолог, засновник ГО «Життя Без Ліків», співзасновник ННВК «Life without medicines». Олександр Глоба - доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології НПУ імені М.П.Драгоманова, автор методики «Life without medicines», голова Ради УРЦОІ, засновник ГО «Життя Без Ліків».

Тренінг на базі КЗ «СЗШ-І «Світанок» ЗОР

   07.10-09.10.2019 р. відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення», керівник Тетяна Волошина - завідувач ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Головною метою навчання дітей з порушеннями мовлення є: компенсація порушень мовленнєвого розвитку, створення умов для формування навичок вільної комунікації, попередження вторинних порушень тощо. Саме ці питання протягом 3-х днів відпрацьовувались педагогічними працівниками (40 осіб) КЗ «СЗШ-І «Світанок» ЗОР. Ефективним методам, формам та прийомам роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку педагогів знайомила вчитель-логопед Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 80 Запорізької міської ради Запорізької області Ганна Нікуліна.
    ФотоальбомТренінг «Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»


  17-19.09.2019 р. відбувся тренінг «Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів», керівник Тетяна Волошина - завідувач ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Протягом 3-х днів учасники тренінгу (23 особи) підвищували рівень професійної компетентності щодо організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. У тренінгу прийняла участь Тетяна Озерова - директор Департаменту освіти і науки ЗОДА, яка розкрила наступні питання:  Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти;  Система управління інклюзивною освітою;  Роль мережі ІРЦ у наданні якісних освітніх послуг дітям з ООП;  Формування партнерських відносин між ІРЦ та іншими закладами й установами з метою організації інклюзивного освітнього середовища тощо. Питання характеристики мережі закладів освіти для дітей з ООП та надання додаткових освітніх послуг в інклюзивному освітньому середовищі висвітлювала Ірина Сігакова – начальник відділу підтримки та розвитку інклюзивної освіти КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти» ЗОР.

Тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутистичного спектру»

      11.09-13.09.2019 р. відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутистичного спектру», керівник Тетяна Волошина – завідувач ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Протягом 3-х днів учасниками тренінгу (21 особа) вивчали особливості психофізичного розвитку дітей з розладами аутистичного спектру, знайомилися з ефективним методам, формам та прийомам роботи з дітьми на базі КЗ «Мелітопольська СЗШ-І «Гармонія» ЗОР. Учасники та керівник тренінгу вдячні адміністрації, а саме директору Семикіну Юрію Васильовичу, заступнику директора з навчально-виховної роботи Глек Олені Вікторівні та педагогічним працівникам КЗ «Мелітопольська СЗШ-І «Гармонія» ЗОР за плідну співпрацю, гостинність, досвід роботи з дітьми з РАС.

Тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутистичного спектру»

      09-11.09.2019 р. відбувся тренінг «Психолого-педагогічний супровід дітей з розладами аутистичного спектру», керівник Тетяна Волошина - завідувач ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Головною метою навчання дітей з розладами аутистичного спектру є формування навичок соціальної поведінки, нормалізація комунікативних функцій, формування особистості. Саме ці питання протягом 3-х днів відпрацьовувались учасниками тренінгу (22 особи). Ефективним методам, формам та прийомам роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру педагоги знайомились у КЗ «Мелітопольська СЗШ-І «Гармонія» ЗОР. Учасники та керівник тренінгу вдячні адміністрації, а саме директору Семикіну Юрію Васильовичу, заступнику директора з навчально-виховної роботи Глек Олені Вікторівні та педагогічним працівникам КЗ «Мелітопольська СЗШ-І «Гармонія» ЗОР за плідну співпрацю, гостинність, досвід роботи з дітьми з РАС.
     Фотоальбом

 Тренінг «Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей шкільного та дошкільного віку»

   
   27.08-29.08.2019 р. відбувся тренінг «Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей шкільного та дошкільного віку», керівник Тетяна Волошина – завідувач ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 
   Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту, забезпечення якої залежить від злагодженої, професійної роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів; створення умов для реалізації корекційно-розвиткових послуг відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінки розвитку дітей шкільного та дошкільного віку. Саме такі питання протягом 3-х днів обмірковували учасники тренінгу (20 осіб).
    Фотоальбом 

 Тренінг «Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей шкільного та дошкільного віку»

    12.08-14.08.2019 р. відбувся тренінг «Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей шкільного та дошкільного віку», керівник Тетяна Волошина – завідувач ОРЦПІО КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
    Протягом 3-х днів учасники тренінгу (19 осіб) знайомились з основами законодавства України про освіту, нормативно-правовою базою навчання дітей з особливими освітніми потребами, нормативними документами про організацію навчання дітей з особливими освітніми потребами; особливостями проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, планування та організації своєї професійної діяльності; основами роботи із сім’єю. 

Тренінги для прийомних сімей

   Під час тренінгу діти і батьки з прийомних, опікунських сімей та дитячих будинків
сімейного типу розглядали способи вирішення конфліктних ситуацій. Учасники змогли
«приміряти» на себе різні стратегії виходу з конфлікту і переконатися, що можна
конфліктувати конструктивно, тобто відстоювати свої інтереси зберігаючи і зміцнюючи
відносини.
    Спочатку діти і дорослі займалися в різних аудиторіях, а через 1,5 години об'єднувались в
одну групу, щоб попрацювати в сімейних парах «Дитина - дорослий» і, таким чином,
зміцнити відносини. Цікаво, що на початку тренінгу, і в дитячій, і в дорослій групі
учасники говорили: «Конфлікт - це погано, потрібно уникати конфліктів». А на
завершальному шерінгу озвучували думки про те, що конфлікту боятися не потрібно,
головне пам'ятати, що ситуації виникають для усвідомлення своїх потреб і знаходження
шляхів їх реалізації. А ще для розуміння потреб іншої людини, яка для нас важлива.

Воркшоп «Вони різні, вони – унікальні: всі разом»


   17.05.2019 року в межах ІІ лінійки V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» відбувся Воркшоп «Вони різні, вони – унікальні: всі разом». Тьютори: Доля Інна Сергіївна та Копитін Івн Володимирович – методисти ОРЦПІО.
   В рамках воркшопу було проведено майстер-клас на тему: «Робота з образом сім'ї в дитячо-батьківському консультування Арт+МАК» для спеціалістів ІРЦ. Ведуча майстер-класу: Бородулькіна Тетяна Олександрівна – практичний психолог, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ЗНТУ; науковий керівник Запорізького вальдорфського експерименту; автор МАК «Руки» и МАК актуалізації екзистенціальних смислів «Руки Небесні або Земні». 
     Локація була присвячена роботі з образом сім'ї в дитячо-батьківському консультуванні з використанням арт-методів та метафоричних карт (МАК). Учасники мали можливість ознайомитися з авторським досвідом та технікою використання малюнків та МАК в дитячо-батьківському консультуванні; навчилися використовувати МАК в роботі з образом сім’ї, уточнювати клієнтський запит на початковому етапі консультування.

Тренінг для учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» 

    04 квітня 2019 року на базі КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» ЗОР відбувся тренінг для учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» у номінації  «Учитель інклюзивного класу». Тренінг було спрямовано на створення позитивного мікроклімату та зниження емоційної напруги учасників безпосередньо перед конкурсними випробуваннями.

Тренінг для педагогічних працівників Біленьківської ОТГ

      28 березня 2019 року на базі КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області відбувся тренінг «Психологічний супровід батьків дітей з особливими освітніми потребами» для педагогічних працівників Біленьківської ОТГ, керівник методист обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Копитін І.В. На заході були присутні 28 педагогів, які високо оцінили роботу Копитіна І.В. та відзначили підібраний ним матеріал як корисний, своєчасний та необхідний у щоденній практичній роботі.
     Фотоальбом

Тренінг для педагогічних працівників ІРЦ Запорізької області

  19-21 листопада 2018 року відбувся тренінг педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів Запорізької області щодо реалізації державних завдань Концепції «Нова українська школа» та розвитку інклюзивної освіти.
   Протягом 3-х днів педагогічні працівники ІРЦ підвищували педагогічну майстерність та фахову кваліфікацію на підставі осмислення власної діяльності та формування практичних навичок  щодо реалізації завдань інклюзивно-ресурсних центрів.
  21 – 23 листопада 2018 року відбувся другий тренінг педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів Запорізької області.
  Протягом триденного тренінгу педагогічні працівники ІРЦ оновлювали знання щодо організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, відпрацювати уміння й навички здійснення психолого-педагогічного та корекційно-розвиткового супроводу дитини з особливими освітніми потребами в освітньому процесі інклюзивного класу та ІРЦ, пріоритетним концептом якого є принципи педагогіки партнерства та командний підхід.

Немає коментарів:

Дописати коментар