Консультація для батьків

Постанова КМУ від 12.07.2017 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"
Чим ІРЦ відрізняється від ПМПК (загальний огляд).
Експертна зустріч представників Міністерства освіти
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами
Перелік навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2019/2020 навчальному році
  2 квітня (з 2008 року) відзначається Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизма (World Autism Awareness Day), встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН № A / RES / 62/139 від 18 грудня 2007 року. Його мета – привернення світової уваги до дітей та дорослих, які страждають на аутизм. Символами цього дня стали блакитний колір і пазли. На знак підтримки осіб з розладами аутистичного спектру (РАС) люди одягають блакитне, а пазл символізує те, що РАС заважає знайти своє місце в загальній картині світу. 
   На сьогодні наша Держава надає можливість дітям з особливими освітніми потребами, зокрема з розладами аутистичного спектру та їх батькам зробити вибір: отримати освітні послуги в інклюзивному класі закладу загальної середньої освіти; спеціальному класі у закладі загальної середньої або спеціальної освіти; за індивідуальною формою навчання. 
   Інклюзивна освіта передбачає перебування дитини з особливими освітніми потребами у звичайному класі закладу загальної середньої освіти, в якому для неї створюються умови ефективного навчання. Команда психолого-педагогічного супроводу, включно з батьками дитини, складає індивідуальну програму розвитку (ІПР), що забезпечує індивідуалізацію навчання. ІПР визначає конкретні навчальні стратегії і підходи до навчання, містить психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги (допомога спеціальних педагогів), адаптацію освітнього середовища та модифікацію освітніх програм за необхідністю. Інклюзивний клас має одного асистента вчителя незалежно від кількості дітей з особливими освітніми потребами. Якщо дитина з розладами аутистичного спектра має складні порушення психофізичного розвитку та потребує постійного індивідуального супроводу, тобто супроводу асистента дитини, його функції здійснює один з батьків/законних представників дитини або особа уповноважена ними. На даному етапі Держава не забезпечує цю потребу, але у трьох областях України вже йде експеримент із залученням соціальних працівників у ролі асистента дитини, необхідність якого визначають фахівці інклюзивно-ресурсного центру. 
   Навчання у спеціальних класах Запорізької області забезпечують школи-інтернати, а саме, Комунальні заклади «Мелітопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія» та «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради. Але ці заклади надають освітні послуги дітям з розладами аутистичного спектру з когнітивними порушеннями. Крім того, заклади загальної середньої освіти за бажанням батьків, але при наявності певної кількості дітей з однаковими особливостями психофізичного розвитку, можуть відкрити спеціальний клас, в тому числі для дітей з розладами аутистичного спектру. 
    Індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж) може бути організована для осіб, які за станом здоров'я не мають можливості здобувати освіту за денною формою відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України). Умови отримання даної форми навчання чітко прописані у Наказі МОН України від 10.07.2019 р. № 955 «Про внесення змін до наказу МОН України від 12 січня 2006 року № 8» (Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти). 
   Наголошуємо на тому, що вибір закладу освіти, безперечно, має бути зроблений на користь дитини. 
   Для навчання, яке потребує спеціально створених умов, крім стандартних документів для зарахування в заклад освіти, необхідно мати Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, який надає інклюзивно-ресурсний центр після її вивчення. У місті Запоріжжя та Запорізькій області існує мережа інклюзивно-ресурсних центрів, одне із завдань яких здійснювати комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів індивідуально за такими напрямами: 
   - оцінка фізичного розвитку дитини; 
   - оцінка мовленнєвого розвитку дитини; 
   - оцінка когнітивної сфери дитини; 
   - оцінка емоційно-вольової сфери дитини; 
   - оцінка освітньої діяльності дитини. 
 Слід зазначити, що фахівці ІРЦ використовують цілісну комплексну систему оцінювання, зокрема сучасні психодіагностичні методики WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD (скринінгова шкала розладів аутистичного спектру). CASD виявляє дітей з аутизмом з достовірністю 99,5 %. Опубліковані роботи показують, що CASD співвідноситься із загальновизнаними методами діагностики аутизму на 93–98 %, а також на 90 % збігається з діагнозом лікарів і думкою батьків. 
  За результатами вивчення розвитку дитини фахівці інклюзивно-ресурсного центру визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми реабілітації), та забезпечують їх надання якщо дитина, зокрема з розладами аутистичного спектру, не отримує відповідної допомоги у соціальних, навчально-реабілітаційних центрах, закладах освіти або охорони здоров’я. Крім того, вони надають рекомендації щодо використання певної освітньої програми; складання, виконання, коригування індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини; створення належних умов для навчання (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо). 
    Слово «аутизм» походить від грецького autos – «сам», а аутизм означає  «занурення у себе». Аутизм – ментальний розлад, для якого є характерною «тріада порушень», а саме: порушення здатності до комунікації, формування соціальних зв’язків, стереотипна поведінка. 
  Виявлення розладу аутистичного спектру у ранньому віці дозволяє вчасно почати терапію, а отже, досягти значного покращення якості життя, забезпечити більш високий рівень соціального функціонування людини з РАС. Відсутність раннього втручання виключає можливість для такої дитини інтегруватися в суспільство. Такі втручання не є сферою виняткової компетенції Міністерства охорони здоров’я, дітям з РАС необхідне надання своєчасної комплексної всебічної допомоги, яку може здійснити тільки мультидисциплінарна команда. Тому важливо не чекати, не сподіватися на підтримку під час шкільного навчання а діяти насамперед в інтересах своєї дитини з того моменту, коли ви побачили у неї щось непритаманне її одноліткам. 
  Ранні ознаки аутизму, від 2-х років (URIL: https://www.radiosvoboda.org/a/29140559.html) 
  

    Якщо у дитини спостерігається подібна поведінка, звертайтесь до фахівців, тому що при своєчасній діагностиці та корекційному втручанні, дитина може бути адаптована до життя у дорослому віці.
    Тетяна Волошина, завідувач ОРЦПІО


    08.11.2019 р. відбувся захід «Інклюзивна освіта. Консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами. Формат: питання-відповіді», присвячений Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку, який підготували фахівці ОРЦПІО Тетяна Волошина та Іван Копитін.
   Успішна співпраці педагогів з батьками в інклюзивному класі/групі залежить від багатьох чинників, зокрема. від обізнаності батьків з питань освіти дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні вони отримали відповіді на питання пов'язані з перебуванням дітей в закладах с інклюзивним навчанням, а саме: 
   Права та обов’язки асистента дитини? 
 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», асистенти дитини офіційно мають можливість безперешкодного доступу до освітнього процесу у школах та дитячих садках. У документі зазначено: «За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства». Крім того, асистент дитини може бути залученим до команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП, але він не є її постійним учасником. (Наказ МОН від 08.06.2018 №609 Про затвердження "Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"). Необхідність в постійному індивідуальному супроводі дитини асистентом дитини в інклюзивній групі/класі прописується у висновку ІРЦ, таким чином соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в ЗЗСО та ЗДО задовольняються не асистентами вчителя/виховаиеля, а соціальними працівниками, батьками або особами, уповноваженими ними.” (Постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 588 Про внесення змін до “Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”). Однак, механізм залучення соціальних працівників до супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку ще не відпрацьований. 
   Дитина потребує асистента, але батьки не можуть з різних причин з ним бути, на оплату послуг іншій особі не мають коштів, волонтерів не знайшли. Чи має право дошкільний заклад відмовити у зарахуванні дитини до садочка (старша дошкільна група з інклюзивною формою навчання, її відвідують ще 2 дітей з ООП)? 
  Відповідно до ст. 28. Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний заклад не має права відмовити у зарахуванні дитини з ООП до закладу. Крім того, діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. В той же час, якщо дитина потребує постійного індивідуального супроводу, функції асистента дитини. зазвичай, виконують батьки (особа, яка їх замінює), або особа визначена батьками в їхній письмовій заяві. У Статті 55 “Права та обов'язки батьків здобувачів освіти” Закону України Про освіту, п.3. йдеться, що батьки здобувачів освіти зобов'язані, зокрема, дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя тощо. Тобто забезпечити дитину асистентом дитини повинні батьки. Асистент працює на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. До вирішення питання наявності асистента дитини спробуйте залучити місцеву владу, волонтерів, постарайтесь налагодити стосунки та організувати продуктивну взаємодії з батьками дитини. 
  Чи може дитина з інтелектуальними порушеннями здобувати освіту за індивідуальною формою? Яким документом визначено перелік захворювань у дітей, що передбачає навчання за індивідуальною формою? 
  Діти з порушеннями інтелектуального розвитку можуть здобувати освіту в інклюзивних або спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, спеціальних школи, навчально-реабілітаційних центрах. Порядок організації навчання за індивідуальною формою визначається Положенням “Про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти”, в яке внесено зміни Наказом МОН України від 10.07.2019 № 955 “Про внесення змін до Наказу МОН України від 12.01.2016 № 8”. В ньому йдеться, що заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем. Педагогічний патронаж може бути організовано для осіб, які за станом здоров'я не можуть здобувати освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України). 
   Тобто якщо батьки дитини з порушеннями інтелектуального розвитку або особи, які їх замінюють нададуть довідку, яка засвідчує, що за станом здоров'я дитина не може здобувати освіту за денною формою навчання, заклад освіти буде мати підставу щодо оформлення індивідуальної форми навчання, а саме педагогічного патронажу. 
   Інклюзивно-ресурсні центри не можуть рекомендувати форму навчання, лише програму за якою навчатиметься дитина. 
   Якщо в садочку немає вільних місць в групі, чи має право заклад зарахувати дитину на інклюзивну форму навчання? 
   У частині другій статті 28 Закону України “Про дошкільну освіту” прописано: "діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти", тобто мають перевагу у черзі на місце в ЗДО. Порядок відкриття інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти визначається Постановою КМУ від 10.04.2019 № 530 Про затвердження “Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”. Згідно п. 2 Постанови, інклюзивна група утворюється засновником (засновниками) в обов’язковому порядку у разі звернення батьків або інших законних представників дитини з особливими освітніми потребами. 
   Дитина з інтелектуальними порушеннями навчається в першому класі протягом трьох років, та не засвоює програму, які дії батьків в такій ситуації? 
    Батькам необхідно ініціювати засідання команди психолого-педагогічного супроводу дитини (учасниками якої вони повинні бути) із залученням фахівців інклюзивно-ресурсного центру для моніторингу успішності навчання дитини, з'ясування причин відсутності засвоєння освітньої програми та побудови індивідуальної освітньої траєкторії для подальшого розвитку дитини. Або повторно пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в ІРЦ з подальшим коригуванням індивідуальної програми розвитку. 
   Скільки дітей з ООП необхідно для створення інклюзивного класу в закладах освіти?
   Відповідно до п. 8. Постанови КМУ від 15.08.2011 № 872 Про затвердження “Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”, для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить: 
  • одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо; 
  • не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках. 

  Тобто для створення інклюзивного класу достатньо однієї дитини з особливими освітніми потребами.

Комментариев нет:

Отправка комментария