Консультація для батьків

Постанова КМУ від 12.07.2017 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"
Чим ІРЦ відрізняється від ПМПК (загальний огляд).
Експертна зустріч представників Міністерства освіти
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами
Перелік навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2019/2020 навчальному році
    08.11.2019 р. відбувся захід «Інклюзивна освіта. Консультування батьків дітей з особливими освітніми потребами. Формат: питання-відповіді», присвячений Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку, який підготували фахівці ОРЦПІО Тетяна Волошина та Іван Копитін.
   Успішна співпраці педагогів з батьками в інклюзивному класі/групі залежить від багатьох чинників, зокрема. від обізнаності батьків з питань освіти дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні вони отримали відповіді на питання пов'язані з перебуванням дітей в закладах с інклюзивним навчанням, а саме: 
   Права та обов’язки асистента дитини? 
 Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», асистенти дитини офіційно мають можливість безперешкодного доступу до освітнього процесу у школах та дитячих садках. У документі зазначено: «За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства». Крім того, асистент дитини може бути залученим до команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП, але він не є її постійним учасником. (Наказ МОН від 08.06.2018 №609 Про затвердження "Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"). Необхідність в постійному індивідуальному супроводі дитини асистентом дитини в інклюзивній групі/класі прописується у висновку ІРЦ, таким чином соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в ЗЗСО та ЗДО задовольняються не асистентами вчителя/виховаиеля, а соціальними працівниками, батьками або особами, уповноваженими ними.” (Постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 588 Про внесення змін до “Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”). Однак, механізм залучення соціальних працівників до супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку ще не відпрацьований. 
   Дитина потребує асистента, але батьки не можуть з різних причин з ним бути, на оплату послуг іншій особі не мають коштів, волонтерів не знайшли. Чи має право дошкільний заклад відмовити у зарахуванні дитини до садочка (старша дошкільна група з інклюзивною формою навчання, її відвідують ще 2 дітей з ООП)? 
  Відповідно до ст. 28. Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний заклад не має права відмовити у зарахуванні дитини з ООП до закладу. Крім того, діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. В той же час, якщо дитина потребує постійного індивідуального супроводу, функції асистента дитини. зазвичай, виконують батьки (особа, яка їх замінює), або особа визначена батьками в їхній письмовій заяві. У Статті 55 “Права та обов'язки батьків здобувачів освіти” Закону України Про освіту, п.3. йдеться, що батьки здобувачів освіти зобов'язані, зокрема, дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя тощо. Тобто забезпечити дитину асистентом дитини повинні батьки. Асистент працює на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. До вирішення питання наявності асистента дитини спробуйте залучити місцеву владу, волонтерів, постарайтесь налагодити стосунки та організувати продуктивну взаємодії з батьками дитини. 
  Чи може дитина з інтелектуальними порушеннями здобувати освіту за індивідуальною формою? Яким документом визначено перелік захворювань у дітей, що передбачає навчання за індивідуальною формою? 
  Діти з порушеннями інтелектуального розвитку можуть здобувати освіту в інклюзивних або спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, спеціальних школи, навчально-реабілітаційних центрах. Порядок організації навчання за індивідуальною формою визначається Положенням “Про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти”, в яке внесено зміни Наказом МОН України від 10.07.2019 № 955 “Про внесення змін до Наказу МОН України від 12.01.2016 № 8”. В ньому йдеться, що заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем. Педагогічний патронаж може бути організовано для осіб, які за станом здоров'я не можуть здобувати освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України). 
   Тобто якщо батьки дитини з порушеннями інтелектуального розвитку або особи, які їх замінюють нададуть довідку, яка засвідчує, що за станом здоров'я дитина не може здобувати освіту за денною формою навчання, заклад освіти буде мати підставу щодо оформлення індивідуальної форми навчання, а саме педагогічного патронажу. 
   Інклюзивно-ресурсні центри не можуть рекомендувати форму навчання, лише програму за якою навчатиметься дитина. 
   Якщо в садочку немає вільних місць в групі, чи має право заклад зарахувати дитину на інклюзивну форму навчання? 
   У частині другій статті 28 Закону України “Про дошкільну освіту” прописано: "діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти", тобто мають перевагу у черзі на місце в ЗДО. Порядок відкриття інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти визначається Постановою КМУ від 10.04.2019 № 530 Про затвердження “Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”. Згідно п. 2 Постанови, інклюзивна група утворюється засновником (засновниками) в обов’язковому порядку у разі звернення батьків або інших законних представників дитини з особливими освітніми потребами. 
   Дитина з інтелектуальними порушеннями навчається в першому класі протягом трьох років, та не засвоює програму, які дії батьків в такій ситуації? 
    Батькам необхідно ініціювати засідання команди психолого-педагогічного супроводу дитини (учасниками якої вони повинні бути) із залученням фахівців інклюзивно-ресурсного центру для моніторингу успішності навчання дитини, з'ясування причин відсутності засвоєння освітньої програми та побудови індивідуальної освітньої траєкторії для подальшого розвитку дитини. Або повторно пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в ІРЦ з подальшим коригуванням індивідуальної програми розвитку. 
   Скільки дітей з ООП необхідно для створення інклюзивного класу в закладах освіти?
   Відповідно до п. 8. Постанови КМУ від 15.08.2011 № 872 Про затвердження “Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”, для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить: 
  • одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо; 
  • не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках. 

  Тобто для створення інклюзивного класу достатньо однієї дитини з особливими освітніми потребами.

Комментариев нет:

Отправить комментарий